Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

Titel: Sociale aanraking in mens-robot interactie in de gezondheidszorg

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern, in samenwerking met HMI

Meerdere studenten mogelijk? Ja, max 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Aantal EC: 10 of 30

Let op: Deze opdracht kan als 10EC opdracht, maar er moet wel zelf data verzameld worden. Wanneer zelf contacten hebt met zorgverleners binnen de ouderenzorg die je zou kunnen interviewen (bijvoorbeeld via stage) is dit makkelijker te realiseren.

Opdrachtomschrijving:

Aanraking speelt een belangrijke rol in sociaal contact. Denk bijvoorbeeld aan een schouderkopje om iemand gerust te stellen. Wanneer robots ingezet worden in de gezondheidszorg om het tekort aan menskracht op te vangen is het daarom ook belangrijk dat robots met sociaal aanraking gedrag kunnen begrijpen. Deze opdracht zal zich richten op de ontwikkeling van een robot gezelschapsdier die kan reageren op menselijke aanraking zoals aaien en knuffelen.

Uit onderzoek blijkt dat therapie met dieren (Animal Assisted Therapy) positieve effecten kan hebben op de gezondheid. Er zijn echter situaties zijn waarin dieren in de gezondheidszorg niet praktisch zijn bijvoorbeeld bij allergieën en wanneer dit vanwege hygiëne voorschriften niet is toegestaan. Daarnaast hebben de dieren zelf ook verzorging nodig. Een robot gezelschapsdier kan in deze situaties uitkomst bieden.

In deze opdracht ga je verkennend onderzoek doen naar hoe een robot gezelschapsdier ingezet kan worden in de gezondheidszorg.

Je probeert hierbij de volgende vragen te beantwoorden:

·

Voor welke doelgroepen zou deze interventie geschikt kunnen zijn?

·

Hoe staan deze doelgroepen tegenover de mogelijkheid om te interacteren met een robotdier?

·

Wat voor positieve en negatieve effecten zou een robot gezelschapsdier kunnen hebben op de gezondheid van deze doelgroepen?

·

Wat moet het robotdier voor interactie mogelijkheden kunnen bieden?

Hiervoor hou je interviews met zorgverleners binnen de ouderzorg, en eventueel met ouderen (eventueel met een eenvoudig prototype). Je kunt ook observaties houden: op welke manier komt sociale aanraking nu voor?

Wie zoeken we?

Enthousiaste studenten die het leuk vinden om mee te werken aan de ontwikkeling van een robot gezelschapsdier dat kan reageren op menselijke aanraking.

Wat bieden we?

Je doet onderzoek naar de mogelijkheden voor de inzet van robot gezelschapsdieren in de gezondheidszorg en jouw resultaten zullen worden gebruikt in een lopend promotieonderzoek. Je zal begeleid worden vanuit Gezondheidspsychologie en vanuit HMI.

Begeleider:

Dr. Saskia Kelders

Merel Jung, MSc

Prof. Dr. Lisette van Gemert-Pijnen