Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

Titel: Veerkracht en welbevinden bij mensen met een reumatische aandoening

Type opdracht: BA/ MA

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 3

Begeleiding: Individueel / groep

Zelf data verzamelen? Ja, vragenlijstonderzoek

Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Leven met een reumatische aandoening betekent veel veranderingen voor de patiënt. Men moet medicatie slikken, gewoontes veranderen en met pijn, vermoeidheid en verslechteringen in fysiek functioneren leren omgaan. Veel mensen met reuma hebben moeite met het aanpassen aan de beperkingen die ze ervaren als gevolg van hun ziekte wat kan leiden tot distress (angst, depressie) en een verslechterd welbevinden en kwaliteit van leven.

Veerkracht (in het Engels ‘Resilience’) is het vermogen zich te herstellen van ervaren distress en een goed leven te behouden ondanks ervaren functionele beperkingen door een medische aandoening. Het wordt verondersteld dat veerkracht een positieve invloed heeft op het welbevinden en de kwaliteit van leven van patiënten met een reumatische aandoening.

Doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de rol van veerkracht bij de adaptatie aan een reumatische aandoening. In het onderzoek worden vragenlsijsten afgemnomen bij ene groep mensen met een reumatische aandoening. Verschillende onderzoeksvragen kunnen worden onderzocht; bijvoorbeeld: - Hoe valide zijn bestaande resilience vragenlijsten voor het meten van veerkracht bij mensen met een reumatische aandoening?; Is er een relatie tussen de mate van veerkracht en het psychisch welbevinden bij mensen met reuma?; maar ook andere vragen zijn mogelijk.

Wie zoeken we? Studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘omgaan met chronisch lichamelijke ziektes’

 

Begeleider: Dr. Erik Taal; vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie; e.taal@utwente.nl

Extra