Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

TITEL: VERBEELDING VAN GEWENSTE ZELVEN BIJ WERKLOOSHEID OM VEERKRACHT TE VERGROTEN

Type opdracht: BA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2 A 3 studenten)

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Mixed-method (kwalitatief en kwantitatief)

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van het Storylab van de Universiteit Twente. Het Storylab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie, gezondheid en technologie. Een van de onderzoeksonderwerpen is toekomstverbeelding (via verhalen). Als meetinstrument wordt daarbij gebruikt gemaakt van de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op de eigen identiteit, waarden en handelen wordt gestimuleerd.

Zie voor meer informatie over het Storylab: http://www.cewr.nl/ (research labs/storylab)

Korte beschrijving van het onderzoek

Het werk van Markus en Nurius (1986) heeft de basis gelegd van bijna dertig jaar onderzoek naar mogelijke zelven, gedefinieerd als “individuals’ ideas of what they might become, what they would like to become, and what they are afraid of becoming”. Mogelijke zelven motiveren toekomstig handelen (door te streven naar gewenste zelven en ongewenste zelven te vermijden), en vormen de evaluatieve en interpretatieve context voor het huidige zelf (bijvoorbeeld: een toekomstig zelf met een geslaagde academische loopbaan versus een toekomstig zelf dat gelukkig is zonder betaald werk, vormen verschillende contexten voor de evaluatie van het zelf tijdens het afstuderen). Deze studie combineert twee toepassingsgebieden van mogelijke zelven, namelijk 1) werk en carrièreperspectieven en 2) gezondheid/veerkracht. Werkloosheid blijkt een van de belangrijkste voorspellers voor lage gezondheid en lage veerkracht. In het denken over de toekomst, stellen mensen zich een toekomst van werkloosheid over het algemeen niet als wenselijk voor, terwijl dat in tijden van economische crisis wel een reëel toekomstbeeld is. Het lijkt daarom van belang om mensen ook op een onwenselijk geachte toekomst voor te bereiden om zo hun veerkracht te vergroten. Veerkracht is het vermogen om ondanks of na tegenslag, welbevinden te behouden of zelfs te vergroten. Kan, ondanks een ongewenste toekomst met werkloosheid, toch een positieve identiteit, veerkracht en gezondheid voorgesteld worden? Hoe ziet die toekomst er dan uit? In dit onderzoek ga je deze vraag onderzoeken door een vergelijkende studie van brieven vanuit de toekomst met en zonder werkloosheid. Deze kwalitatieve meting wordt gecomplementeerd met vragenlijsten (veerkracht, welbevinden, possible self inventory, self-continuity scale). Daarbij bestaat de mogelijkheid tot een vergelijkende studie met een (engelstalige) dataset die verzameld is in voormalig Oost-Duitsland. Daaruit blijkt dat de brieven uit de werkloosheidconditie veel creatiever en maatschappelijker georiënteerd zijn dan brieven uit de betaald werk conditie. Er zijn in overleg meerdere deelvragen mogelijk.

Startdatum: September 2015.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de PPT bachelorcoördinator

Wie zoeken we?

Studenten met eigen initiatief en enthousiasme om zelf data te verzamelen. Daarnaast is goed analytisch vermogen en een zorgvuldige werkwijze een pré. Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject).

Wat bieden we?

De kans om bij te dragen aan vernieuwend onderzoek op het gebied van toekomstverbeelding en veerkracht.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools