Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

TITEL: FLOREREN IN TOEKOMSTIGE HIGH-TECH EN NO-TECH OMGEVINGEN

Type opdracht: BA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2 A 3 studenten)

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Mixed-method (kwalitatief en kwantitatief)

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van het Storylab van de Universiteit Twente. Het Storylab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie, gezondheid en technologie. Een van de onderzoeksonderwerpen is toekomstverbeelding (via verhalen). Als meetinstrument wordt daarbij gebruikt gemaakt van de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op de eigen identiteit, waarden en handelen wordt gestimuleerd.

Zie voor meer informatie over het Storylab http://www.cewr.nl/ (research lab/storylab)

Korte beschrijving van het onderzoek

Technologische ontwikkelingen worden door transhumanisten bejubeld vanwege de mogelijkheden die het biedt tot mensverbetering, maar ook als gevaarlijk bestempeld vanwege dehumaniserende effecten. Wanneer het om mensverbetering gaat, wordt vaak ingezet op prestatieverbetering en productiviteitsverhoging, terwijl nauwelijks de vraag wordt gesteld of technologisering ook bijdraagt aan het floreren van mensen. In deze studie ga je onderzoeken wat ‘floreren’ betekent in een high-tech toekomstige omgeving en dit vergelijken met de betekenis van ‘floreren’ in een omgeving waarin technologie verdwenen is (bijvoorbeeld doordat de energievoorziening op aarde stil is komen te liggen). De studie vergelijkt de betekenisverlening aan floreren in deze twee toekomstige omgevingen bij mensen met verschillende technologie/natuur-attitudes (zoals mensen uit eco-dorpen en zogeheten ‘early adapters’ die voorlopen op het gebied van technologische snufjes).

Dit wordt gedaan door deelnemers te vragen brieven vanuit de toekomst te schrijven vanuit een high tech of no-tech omgeving. Deze kwalitatieve meting wordt gecomplementeerd met vragenlijsten over technologie-attitude, floreren en welbevinden, en de possible self-inventory. Er zijn meerdere deelvragen mogelijk, zoals:

- een kwalitatieve vergelijkende studie van de inhoud van de brieven in de twee toekomstige omgevingen

- een kwalitatieve vergelijkende studie van de inhoud van de brieven van de verschillende doelgroepen

- vergelijking van de possible selves in de brieven (hoeveelheid, valentie, soort) en de possible selves gemeten met de vragenlijst

Startdatum: September 2015.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de PPT bachelorcoördinator

Wie zoeken we?

Studenten met eigen initiatief en enthousiasme om zelf data te verzamelen bij de genoemde doelgroepen. Daarnaast is goed analytisch vermogen en een zorgvuldige werkwijze een pré. Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject).

Wat bieden we?

De kans om bij te dragen aan vernieuwend onderzoek op het gebied van toekomstige zelven, technologie en floreren.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools