Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

Titel: De relatie tussen geluk en een betekenisvol leven bij Nederlandse volwassenen

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

In deze opdracht draag je bij aan een groot cross-nationaal onderzoek (zie Delle Fave et al., 2011). De opdracht vindt plaats binnen een breder project waarbij wetenschappers in diverse landen onderzoek doen naar twee vormen van geluk: hedonisch geluk, dat positieve gevoelens en levenstevredenheid omvat, en eudaimonisch geluk, dat daarentegen gericht is op optimaal functioneren en het leiden van een betekenisvol leven. In diverse landen zoals Australië, Kroatië, Duitsland en Zuid Afrika is data verzameld over deze twee vormen van geluk met behulp van de Eudaimonic and Hedonic Happiness Inventory. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat geluk en een betekenisvol leven met elkaar samenhangen, maar ook unieke componenten van welbevinden zijn.

In deze opdracht ga je aan de slag met het verzamelen van de laatste Nederlandse data. Binnen deze dataverzameling zijn diverse onderzoeksvragen mogelijk, zoals de samenhang tussen verschillende vormen en domeinen van geluk.

Wie zoeken we?

De data die je verzameld zullen worden gebruikt voor toekomstig onderzoek en artikelen. We zoeken daarom zorgvuldige studenten voor deze opdracht.

Begeleider:

Nader te bepalen

Contactpersoon: dr. Sanne Lamers

Extra

Delle Fave, A., Brdar, I., Freire, T., Vella-Brodrick, D., & Wissing, M. P. (2011). The Eudaimonic and Hedonic Components of Happiness: Qualitative and Quantitative Findings. Social Indicators Research, 100(2), 185–207. doi:10.1007/s11205-010-9632-5