Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

Onderzoek naar de intake van cliënten met een licht verstandelijke beperking en middelenmisbruik (verslaving)

Type opdracht: Ba

In –of extern: Extern (Aveleijn, Borne)

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: Kwalitatief en kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Naar aanleiding van de samenwerking tussen Aveleijn en Tactus is er een gezamenlijke visie beschreven omtrent zorgpaden aan de hand van cliëntvignetten, met als doel de zorg rondom de cliënt beter te organiseren en af te stemmen. Het bleek namelijk dat cliënten bij wijze van toeval of willekeur werden aangemeld, bv. door woonplaats of betrokken professional bij Aveleijn en/of Tactus. Er zijn in totaal 8 cliëntvignetten beschreven om zodoende de zorgtoewijzing (de zgn. beslisboom) zo objectief mogelijk te laten verlopen. Tijdens het intakeproces zal de intaker of zorgtoewijzer gebruik moeten maken van de beslisboom.

Korte beschrijving van het onderzoek

Het onderzoek richt zich op real life zorgtoewijzingen (T0) waarbij er na 2 maanden nogmaals moet worden bekeken of de aanvankelijke zorgtoewijzing passend is bij de cliënt (T1). Kortom: zijn de parameters in de beslisboom duidelijk, eensluidend en praktisch genoeg om als intaker te kunnen gebruiken? Of zien we cliëntkenmerken over het hoofd die bepalend kunnen zijn voor het intakeproces? Het onderzoek zal mogelijk deels kwalitatief alsmede kwantitatief van aard zijn.

Wie zoeken we?

Eisen aan de student

De student gaat bezig met de bachelorthese voor de opleiding Psychologie.

De student heeft aantoonbare affiniteit met de doelgroep (licht) verstandelijk gehandicapten.

De student heeft aantoonbare affiniteit met verslavingszorg.

De student is enthousiast en beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden en zeer goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.

De student heeft praktische vaardigheden in gebruik Computer en SPSS.

De student is bereid om enkele locaties in Nederland (hoofdzakelijk regio Twente) te bezoeken voor de dataverzameling.

De student is voldoende beschikbaar in de onderzoeksperiode.

De student beschikt over een OV jaarkaart en/of eigen vervoer.

De student dient een originele VOG in te leveren binnen 1 maand na aanvang van de stage.

Wat hebben wij te bieden?

Participatie in een grootschalig onderzoek met een team van onderzoekers en (Master) studenten.

De mogelijkheid om een aanvullend oriënterend programma binnen verslavingszorg en/of verstandelijk gehandicaptenzorg te volgen (trainingen, bijwonen diverse overlegvormen).

Stage- en reiskostenvergoeding.

Mogelijkheid mee te publiceren over het onderzoek. Dit is echter afhankelijk van de kwaliteit en de inzet van de student.

Begeleider:

Marloes Postel (UT)

Marion Kiewik–de Vries, Orthopedagoog-generalist (Extern – Aveleijn)