Participatie van patiënten in communicatieportaal voor Antibiotic Stewardship ter voorkoming van resistentie tegen infecties, in ziekenhuizen, verpleeghuizen

Participatie van patiënten in communicatieportaal voor Antibiotic Stewardship ter voorkoming van resistentie tegen infecties, in ziekenhuizen, verpleeghuizen. EU-project eursafetyhealth-net

Type opdracht: Ba/Ma

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja, BA/Ma duo’s

Zelf data verzamelen? Ja/ nee

Type onderzoek: Kwalitatief/

Opdrachtomschrijving:

In navolging van het succesvolle MRSA-net, is er in 2010 een nieuw grensoverschrijdend project gestart: Eursafety Health net (EHN). In tegenstelling tot MRSA-net richt EHN zich niet alleen op de bestrijding van Methiciline Resistente Staphyloccus Aureus (MRSA, ook bekend als de ziekenhuisbacterie) in grensoverschrijdend zorgverkeer, maar op alle infectieverwekkers die de patiëntveiligheid in de Nederlands-Duitse grensregio bedreigen. De Universiteit Twente ontwikkelt een (online) communicatieplatform dat alle betrokken actoren (stakeholders) ondersteunt. E-Learning, E-decision aids, awareness tools, communication tools, document sharing zijn een aantal functies die het platform zal ondersteunen. Recent is er een deelproject gestart in het Medisch Spectrum Twente waarin ziekenhuispersoneel ondersteund wordt in het voorschrijven en toepassen van antibiotica en het monitoren van patiënten, zodat de antibiotica verantwoorder toegewend worden. Hoewel de activiteiten van dit Antibiotic Stewardship Programma (ASP) zich in de eerste plaats richten op het ondersteunen van zorgpersoneel, kunnen we een belangrijke groep stakeholders niet buiten beschouwing laten: de patiënten. Het betreft immers zorg die op hen zelf betrekking heeft en mogelijk kunnen/willen zij hierin een actieve(re) rol spelen.

De rol van de patiënt en de verantwoordelijkheid die patiënten hebben bij het ‘managen’ van hun eigen gezondheid wordt steeds groter. Binnen de muren van het ziekenhuis waar specialisten de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede zorg dragen is mondigheid of een actieve rol voor de patiënt niet altijd vanzelfsprekend. Hoewel onderzoeken naar Antibiotic Stewardship laten zien dat patiënten een belangrijke actor zijn wanneer het op zelfzorg aankomt (bijv. thuis op een correcte wijze antibiotica gebruiken en weten wanneer antibiotica niet werken – bij een griepje), is de rol van de patiënt in het ziekenhuis bij het gebruik van deze medicijnen niet of nauwelijks onderzocht. In eerder onderzoek (Deplhistudie) is gebleken dat patienten meer informatie willen over het gebruik van antibiotica en de gevolgen daarvan voor resistentie ontwikkeling.

In het onderzoek zal samen met patienten (via EPEC, patientenplatform) eerst de informatiebehoefte worden vastgesteld aan de hand van een panel en de resultaten van eerder onderzoek. Hiervoor wordt de CeHRes-roadmap gebruikt en de eHealthwiki.org toolkit. Nagegaan wordt op welke wijze patiënten actief betrokken willen en kunnen worden in het portaalontwerp voor ASP. De nadruk zal vervolgens liggen op het ontwerp van “wat moet je als patien weten/doen als je antibiotica wordt toegediend ter voorkoming van infecties”. De vraag is of patienten voorgelicht worden (informatiebehoefte) of ook zelf een sturende/bewakende rol willen spelen in de zorg (empowerment, disease management)? Hoe kan deze rol van de patiënt vervolgens verder ondersteund worden in het Eursafety Health-net platform?

Wat bieden we? We bieden een platform voor onderzoek. Er kan samenwgewerkt worden met onderzoekers die vergelijkbare methoden hebben toegepast (in afstudeerkring).

Wat vragen we: Student met belangstelling voor eHealth, internationale ontwikkelingen op gebied van patient safety, presentatievaardigheden, zelfstandig en communicatief

Meer info?: m.j.wentzel@utwente.nl

Begeleiders: m.j.wentzel@utwente.nl , Lisette van Gemert-Pijnen

logo cehres lisette