pm03-persuasieve-technologie-voor-gezondheid-en-welbevinden

Titel: Persuasieve technologie voor gezondheid en welbevinden

Type opdracht: Ma

In– of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 4

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

In de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologie en ook van persuasieve technologie. Dit wordt gedaan om zorgkosten te besparen, maar ook om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en mensen te motiveren om zelf met hun gezondheid bezig te gaan. Persuasieve technologie kan hieraan een bijdrage leveren, maar er is nog weinig bekend over wat hierbij de achterliggende theorieën zijn. Ook is er nog steeds weinig bekend over de precieze effecten van het toevoegen van persuasieve technologie en over de verschillende strategieën.

Om hier meer over te weten te komen, is er een systematische literatuur-search gedaan naar persuasieve technologie en gezondheid/welbevinden. Uit deze search zijn 270 papers naar voren gekomen. Hiervan gaan 158 papers over interventies, 31 papers gaan over het testen van persuasieve strategieën en/of verschillen tussen groepen mensen, 27 papers reviewen literatuur of bestaande interventies, 30 papers gaan over methodologie voor het ontwikkelen en/of evalueren van persuasieve technologie, en 24 papers gaan over de theorieën achter persuasieve technologie.

In deze opdracht ga je dieper in op de vragen rondom persuasieve technologie voor gezondheid. Je kunt daarbij kiezen om je te focussen op de papers uit één van de hierboven beschreven categorieën, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om binnen de 270 papers te kijken naar één bepaald onderwerp (bv depressie, welbevinden, jongeren). Op basis van jouw onderwerp en onderzoeksvraag bepaal je in- en exclusie criteria die je toepast op de 270 papers uit de database. Het globale stappenplan is:

-

Screenen van de resultaten van de zoekopdracht op jouw onderwerp (binnen de database)

-

Gedetailleerd de gescreende abstracts beoordelen aan de hand van de door jou bepaalde in- en exclusiecriteria

-

Eventueel gericht zoeken naar overige artikelen relevant voor jouw onderzoeksvraag

-

Relevante informatie uit de geïncludeerde artikelen halen

-

Het schrijven van een verslag

Wie zoeken we? Studenten met interesse in nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg m.b.t. technologie. Nauwkeurig kunnen werken is erg belangrijk.

Begeleider: Dr. Saskia Kelders