PM34

De beste goede dingen: onderzoek naar de inhoud van de ‘3 goede dingen’-opdracht en de relatie met persoonlijkheid en effectiviteit

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief en kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Positieve psychologie is de studie naar het positief functioneren en veerkracht van mensen. Centraal staat het onderzoek naar de invloed van onder andere het ervaren van psychologische flexibiliteit, positieve emoties, het onderkennen en gebruiken van persoonlijke talenten, optimistisme en hoop, compassie, waarden en doelen en positieve relaties op het welbevinden van mensen. Het uitgangspunt is dat het bevorderen van deze vermogens leidt tot een betere positieve geestelijke gezondheid: een groter vermogen om een plezierig, succesvol, sociaal en zinvol leven te leiden. Dit wordt ook wel optimaal functioneren of ‘floreren’ genoemd. Longitudinaal onderzoek laat zien dat mensen met een betere positieve geestelijke gezondheid minder kans op psychische klachten hebben, minder verzuimen van hun werk en in het algemeen productiever en creatiever zijn. Ook zijn mensen beter in staat om te gaan met chronische en ernstige lichamelijke ziektes en blijkt dat mensen persoonlijk groeien door tegenslag.

Onderzoek heeft aangetoond dat er verschillende eenvoudige oefeningen zijn die het welbevinden van mensen kunnen vergroten. Een van deze oefeningen is de ‘drie goede dingen’-oefening: aan het einde van de dag reflecteren mensen op drie goede dingen die hen zijn overkomen die dag. Uit onderzoek blijkt dat deze oefening kan zorgen voor meer positieve emoties, maar dit is niet voor iedereen het geval. Interessant is om te kijken of het uitmaakt op wat voor goede dingen de deelnemers reflecteren en of er een relatie is met persoonlijkheid. Over welke goede dingen schrijven mensen eigenlijk? Zijn bepaalde goede dingen beter? En geldt dat voor iedereen, of verschilt dat op basis van persoonlijkheid? Wanneer dit zo is, dan zou je hier bijvoorbeeld bij een interventie op in kunnen spelen door deelnemers te sturen in een bepaalde richting.

Voor dit onderzoek maak je gebruik van data die is verzameld via een eenvoudige online interventie waarin deelnemers werden gevraagd om iedere dag online hun drie goede dingen in te vullen. In totaal is er meer dan 800 keer een lijstje van drie goede dingen ingevuld door ongeveer 180 mensen, waarvan bij een gedeelte van deze deelnemers de persoonlijkheid is gemeten en van een gedeelte van deze deelnemers is het aantal positieve en negatieve emoties voor en na de interventie gemeten.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in positieve psychologie en persoonlijkheid.

Begeleider:

Dr. Saskia Kelders

Dr. Sanne Lamers