PM32

Effect en therapietrouw van de online cursus Voluit Leven

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis is de aanwezigheid van lichte tot matige psychische klachten. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de online interventie Voluit Leven effectief is in het verminderen van depressieve en angstklachten. Deze interventie is gebaseerd op ACT en Mindfulness en is ontwikkeld door de Universiteit Twente. Er zijn inmiddels 2 grote RCTs gedaan naar de effectiviteit van deze interventie waaraan in totaal 475 mensen hebben deelgenomen. In één RCT is de interventie vergeleken met een actieve controle groep en een wachtlijst conditie en in de andere RCT zijn verschillende varianten van de interventie onderzocht. Uit beide RCTs is gebleken dat de interventie effectief is, maar dat niet alle deelnemers de interventie helemaal afmaken. Ook lijkt het erop dat het afronden van de cursus leidt tot meer effect, maar dit lijkt niet voor iedereen te gelden.

Voor deze opdracht zijn de datasets van deze twee studies gecombineerd, waardoor je de mogelijkheid hebt om interessante onderzoeksvragen te beantwoorden zoals:

-

Zijn verschillende varianten van de interventie effectiever dan de actieve controle groep en wachtlijst conditie?

-

Is er een relatie tussen therapietrouw en effect?

-

Wat is het minimum aantal lessen dat je moet afronden voor de interventie om effectief te zijn?

-

Zijn demografische variabelen voorspellend voor effect en therapietrouw?

-

Zijn verschillen in het studie-design (de verschillende RCTs) van invloed op de effectiviteit?

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in online interventies en ACT die het leuk vinden om op een innovatieve manier mee te werken aan de verbetering van online interventies.

Begeleider:

dr. Saskia Kelders