PM31

De Ehealth applicatie ‘Mijn telervalidatie’ bij chronische pijnpatiënten die wachten op pijnrevalidatie

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Omvang: 30 EC

Opdrachtomschrijving:

Pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt en die niet of niet afdoende te behandelen is met biomedische behandelingen wordt chronisch genoemd. De kwaliteit van het leven van chronische pijnpatiënten is laag en psychische problematiek komt veel voor. Vaak zijn er geen afdoende biomedische oplossingen voor het pijnprobleem en zit er niets anders op dan met pijnklachten zo goed mogelijk te leven. Soms raken mensen die lijden aan pijn verstrikt in de pijnklachten en komen ze in een vicieuze cirkel terecht waardoor hun leven steeds kleiner lijkt te worden en pijn- en vermoeidheidsklachten toenemen. Wanneer patiënten hulp nodig hebben om hun leven in verschillende domeinen weer op de rails te krijgen, kunnen ze doorgestuurd worden naar een revalidatiecentrum, waar ze intensieve multidisciplinaire behandeling ontvangen. De vraag naar pijnrevalidatie is echter groter dan de behandelcapaciteit waardoor de periode tussen aanmelding en daadwerkelijke start van de behandeling tot een jaar kan oplopen. Artsen van het Medisch Spectrum Twente (MST) zijn daarom op zoek naar alternatieven. Een van de mogelijkheden zijn e-health applicaties die patiënten de mogelijkheid bieden zelfstandig aan hun conditie te werken.

Roessingh Research & Development heeft in samenwerking met instellingen in de regio, waaronder Roessingh revalidatiecentrum een Ehealth programma ontwikkeld dat is getest bij verschillende patiëntengroepen. In 2014 zijn zorgverleners van het MST ondervraagd. Zij zien potentie in een online interventie voor chronische pijnpatiënten. Het MST wil nu in een pilotstudie onder 10 patiënten nagaan op welke wijze dit trainingsprogramma het best kan worden geïmplementeerd.

In de opdracht ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de online interventie en doe je onderzoek naar de ervaringen van de patiënten. Je maakt een protocol voor de uitvoering in samenwerking met behandelaars van het MST, je biedt motiverende e-mail begeleiding tijdens de uitvoering en je ondervraagt de deelnemers na afloop over hun ervaringen. Aan het einde van het proje ct doe je aanbevelingen over de implementatiemogelijkheden in het MST van het online programma door de reguliere behandelaars.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in chronische pijn, chronische pijnbehandelingen en e-health.

Opdrachtgever:

Dr. J. Martina, revalidatiearts MST, Roessingh

Begeleiders UT:

Prof.dr. K. Schreurs

Prof. dr. M. Vollenbroek-Hutten