PM29

NARRATIEF ONDERZOEK NAAR RESISTERS (‘RESISTANCE TO CRIME’)

Type opdracht: MA

In –of extern?: Extern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (maximaal twee)

Zelf data verzamelen? Nee (bestaande data uitwerken/analyseren)

Type onderzoek: Mixed-method (nadruk op kwalitatief)

Achtergrondinformatie

In deze afstudeer opdracht participeer je in lopend promotie onderzoek van Sheila Adjiembaks. Zij is docent- onderzoeker criminologie bij de Juridische hogeschool Avans- Fontys (Den Bosch). Zij promoveert op ‘resistance to crime’, een narratief criminologisch onderzoek wat in mei 2012 is gestart en in november 2016 zal eindigen.

Narratief criminologisch onderzoek richt zich veelal op personen die een criminele carrière hebben (gehad). Sheila richt zich in haar ‘resistance top crime’ onderzoek op zogeheten ‘resisters’ een nog relatief onderbelichte doelgroep in de criminologische wetenschap. Het gaat om personen die in een dominant crimineel milieu zijn opgegroeid, maar geen criminele carrière hebben ontwikkeld. Het onderzoek gaat daarmee uit van een positieve benadering: Wat kan uit levensverhalen van resisters worden afgeleid ten aanzien van het niet ontwikkelen van een criminele carrière terwijl men blootstaat aan of is opgegroeid in een overheersend criminele omgeving? Voor meer informatie over het onderzoek zie onderstaande link:

http://www.avans.nl/onderzoek/deelnemers/inleiding/veiligheid-openbare-orde-en-recht/sheila-adjiembaks

Korte beschrijving van het onderzoek

Als je als student in dit onderzoek participeert, transcribeer en analyseer je levensverhalen van resisters. Het gaat om reeds verzamelde interviewdata (twee opgenomen gesprekken per resister). Het betreft in het gehele onderzoek (naar verwachting) totaal zo’n 12 tot 15 levensverhalen, waarvan jij individueel of samen met een medestudent een gedeelte bestudeerd aan de hand van kwalitatieve analyse op basis van een reeds bestaand coderingsmodel. Daarnaast verwerk je van de betreffende resisters de reeds afgenomen zelfcontrole (VCQ)- en resilience (RS-NL) test. Je koppelt de bevindingen van de kwalitatieve aan de kwantitatieve analyse.

Startdatum: 1 februari 2015.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG mastercoördinator.

Wie zoeken we?

Studenten met goed analytisch vermogen en een zorgvuldige werkwijze. Affiniteit met het doen van mixed-method onderzoek en het op vernieuwende wijze verbinden van kwalitatieve aan kwantitatieve gegevens. Je werkt zelfstandig en kunt goed hoofd- en bijzaken onderscheiden. Kennis van het softwareprogramma Nvivo10 is een pre (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject.

Wat bied ik?

Een aantal interessante levensverhalen die door jou geanalyseerd mogen worden.

Deelname aan dit onderzoek biedt jou daarnaast de kans om bij te dragen aan vernieuwend, fundamenteel onderzoek binnen de narratieve criminologie.

Meer info?: Sheila Adjiembaks (sd.adjiembaks@avans.nl)

Begeleiders: Sheila Adjiembaks en Anneke Sools