PM28

De kwaliteit van e-mail counseling op de uitkomsten van de online interventie Leven met pijn.

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Tussen februari 2012 en maart 2013 is bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie een grootschalige effectstudie uitgevoerd naar de effecten van een online zelfhulpcursus op basis van Acceptance & Commitment Therapy (ACT): Leven met pijn. Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ook met pijn en beperkingen. ACT is een krachtige therapievorm bij chronische pijn omdat het niet mogelijk is om pijn te vermijden. Sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden.

Om de effecten van de zelfhulpcursus te kunnen bekijken zijn deelnemers random verdeeld over 3 groepen. 82 Deelnemers ontvingen de ACT-interventie, 79 deelnemers volgden een alternatieve cursus (emotioneel schrijven, ES) en 77 deelnemers wachtten 6 maanden voordat zij mochten beginnen.

Deelnemers in de ACT- en ES-conditie werden begeleid via e-mail. Elke week konden ze een bericht sturen naar hun persoonlijk begeleider. Vervolgens kregen zij elke week feedback van hun begeleider. Dit contact was bedoeld ter ondersteuning en coaching gedurende het doorlopen van de zelfhulp interventie. Alle geschreven en ontvangen e-mails zijn beschikbaar.

De thesis bestaat uit het kwalitatief analyseren van de e-mails van begeleiders in de ACT-interventie om antwoord te geven op de vraag in hoeverre de e-mails van begeleiders van invloed zijn op de uitkomsten van de interventie. Van februari tot juli 2014 hebben twee studenten een codeerschema ontwikkeld. Dit schema gebruik je in de huidige opdracht. Het onderzoek kan bijdragen aan het bijstellen van de training van begeleiders in vervolgstudies met e-mail counseling.

Wie zoeken we?

Studenten met goede beheersing van de Nederlandse taal en affiniteit met kwalitatief onderzoek en ACT.

Begeleider:

Prof. dr. K. Schreurs