PM27

ENCHANTMENT – MOMENTEN VAN VERWONDERING EN GERAAKTHEID ALS BRON VOOR VERBINDING

Type opdracht: MA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (maximaal 2)

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je het promotieonderzoek van Jacky van de Goor in het Storylab van de Universiteit Twente. Het Storylab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie, gezondheid en technologie

Het onderzoek richt zich op de wonderlijke momenten van het leven. In een samenleving gericht op het materiële, zichtbare en verklaarbare lopen we het gevaar dat zin en betekenis ondersneeuwt en we verbinding kwijtraken met onszelf en met elkaar. Het onderzoek wil bijdragen aan het herstel van deze verbinding. De basis voor het onderzoek vormen 100 persoonlijke verhalen van verwondering en geraaktheid (enchantment). Deze zijn verzameld in de context van een coachingspraktijk door uiteenlopende groepen mensen de vraag te stellen: ’Stel, er is een hiernamaals. Daar worden al je herinneringen uit dit leven gewist, op één na. Welke herinnering kies jij om mee te nemen?’ Het onderzoek richt zich op het onderzoeken van de betekenis van deze herinneringen en op het ontwikkelen van een interventie die mensen helpt om de betekenis van de herinnering die zij kiezen te duiden: wat verwondert mij en wat beweegt mij?

Korte beschrijving van het onderzoek

Hoe zien wonderlijke levensmomenten eruit? De 100 verzamelde herinneringen worden als eerste geanalyseerd op basis van inhoudelijke, vorm- en structuurkenmerken. Hierbij wordt inductief gewerkt, bottom-up, door middel van open coding in Atlas.ti. Vervolgens wordt via constante vergelijking gezocht naar patronen in de inhoud, vorm en structuur van de herinneringen. Deze patronen worden vervolgens geinterpreteerd aan de hand van literatuur over verwondering, geraaktheid, enchantment, waarden en zingeving. Er zijn in overleg verschillende deel- en vervolgvragen mogelijk, bijvoorbeeld over of de gevonden patronen specifiek zijn voor bepaalde groepen deelnemers zoals daklozen, van vrouwen in blijf-van-mijn-lijf huizen, of managers.

Startdatum: februari 2015.

Het is mogelijk het onderzoek in twee deelopdrachten uit te voeren, gekoppeld aan de bovengenoemde analysemethoden (atlas.ti en verhaallijnanalyse).

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG mastercoördinator

Wie zoeken we?

Studenten met belangstelling voor de thematiek van het onderzoek, een goed analytisch vermogen en een zorgvuldige werkwijze. Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject).

Wat bieden we?

Samenwerken met Jacky van de Goor, zelfstandig organisatieadviseur, coach en auteur. Jacky richt zich op zingeving en vitaliteit in teams en organisaties. Door deelname aan het onderzoek krijg je zicht op de toepassing van wetenschappelijke inzichten en interventies in de praktijk.

Honderd persoonlijke herinneringen liggen klaar om geanalyseerd te worden.

De kans om bij te dragen aan vernieuwend onderzoek op het gebied van de narratieve psychologie en bij te dragen aan de ontwikkeling van een interventie die mensen helpt om verbinding te krijgen met datgene wat hen ten diepste beweegt.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl Jacky van de Goor jackyvandegoor@legende-advies.nl

Begeleiders: Jacky van de Goor en Anneke Sools