PM26

Welke processen spelen zich af in online counseling?

Een onderzoek naar de effecten van de zelfhulpcursus “Dit is jouw leven” met emailbegeleiding voor het ervaren van meer welbevinden en veerkracht

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 4 studenten

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief en evt. kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Is de kwaliteit van een persoonlijk begeleider van invloed op cliënt tevredenheidsscores? Wat voor type deelnemers zijn er te onderscheiden in online counseling? Wat zijn bijvoorbeeld verschillen en overeenkomsten in lengte van e-mails, inhoud van e-mails, mate van openheid en afstemming tussen deelnemer en begeleider? Hoe staat deze kwalitatieve informatie tegenover kwantitatieve uitkomstmaten zoals tevredenheid, adherentie, welbevinden, veerkracht en flourishing?

In januari 2014 is een onderzoek gestart naar de zelfhulpcursus “Dit is jouw leven” voor het ervaren van meer welbevinden en veerkracht. De experimentele groep ontving de cursus met e-mailcounseling door een persoonlijk begeleider. Deze groep wordt vergeleken met een wachtlijstcontrolegroep. In totaal zijn 137 personen gestart in de experimentele groep, verdeeld over zes begeleiders.

In deze opdracht verricht je literatuuronderzoek en ga je een aantal e-mailcorrespondenties analyseren tussen begeleiders en deelnemers. De bevindingen kun je eventueel vergelijken met de kwantitatieve data beschikbaar uit voor- en nameting, en follow-up metingen. De precieze onderzoeksvragen worden aan het begin van de opdracht met elkaar opgesteld.

Wie zoeken we? Studenten die geïnteresseerd zijn in kwalitatief onderzoek en daar eventueel al enige ervaring mee hebben opgedaan (coderingsschema opstellen, software voor kwalitatieve data-analyse) en interesse hebben in onderzoek naar e-mailcounseling.

Wat bieden we? Je participeert in een promotieonderzoek naar de effectiviteit van de zelfhulpcursus “Dit is jouw leven” en je gaat als eerste een bijdrage leveren aan de kwalitatieve analyse van de e-mailbegeleiding waarmee (op termijn) een wetenschappelijke publicatie gerealiseerd zal worden.

Meer info?: www.veerkrachtenwelbevinden.nl

Begeleider: Dr. Stans Drossaert, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.h.c.drossaert@utwente.nl

Msc. Marijke Schotanus-Dijkstra, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, m.schotanus@utwente.nl