PM25

E-health voor CVA patiënten: Een online cognitief trainingsprogramma die thuistraining mogelijk maakt.

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Aantal EC? 10 of 30EC

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Ieder jaar krijgen ruim 41.000 mensen een CVA. De laatste jaren worden de cognitieve problemen van een CVA beter onderkend. Deze problemen blijken een aanzienlijk deel van de CVA-patiënten te treffen. Cognitieve problemen kunnen leiden tot allerlei belemmeringen in het dagelijks leven en een verminderde zelfredzaamheid.

Door een toenemende druk op de zorg en stijgende kosten van de zorg voor mensen met een CVA wordt veel verwacht van ICT ondersteunde behandelingen (telemedicine), omdat zij de zorg goedkoper en effectiever kunnen maken.

De Neuro Personal Trainer® (NPT) is zo’n telemedicine dienst waarmee ‘op maat’ gemaakte cognitieve behandelprogramma’s kunnen worden gegeven. Zo zit in het trainingsprogramma een automatische triage ingebouwd, dat wil zeggen als mensen met CVA goed presteren op oefeningen binnen het behandelprogramma, dan krijgen ze bij de volgende sessie moeilijker oefeningen aangeboden en andersom. Op die manier zijn gebruikers van het behandelprogramma maximaal gemotiveerd, worden ze getriggerd om oefeningen te blijven doen en het biedt een unieke leeromgeving, gebaseerd op de individuele kenmerken van de persoon met een CVA. Door gebruik te maken van cognitieve oefeningen via internet, worden mensen met een CVA gestimuleerd om actief te blijven en worden ze minder snel afhankelijk van professionele zorg.

Het doel van de opdracht is om de Neuro Personal Trainer te valideren en te evalueren op klinische bruikbaarheid in de huidige zorg van CVA patiënten in het Roessingh. In de opdracht ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een onderzoeksprotocol en de uitvoering van de metingen om de potentie van deze telemedicine dienst te evalueren. Je neemt vragenlijsten en interviews af bij patiënten en therapeuten om ervaringen en uitkomsten te onderzoeken.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in telemedicine/ e-health en CVA

Opdrachtgever:

Ina Flierman, projectleider telezorg Het Roessingh

Marit Dekker, onderzoeker Roessingh Research and Development

Begeleiders UT:

1e begeleider vanuit Psychologie, Gezondheid & Technologie: wordt nader bekend

2e begeleider: Prof. dr. M. Vollenbroek-Hutten (EWI, BSS en clustermanager Roessingh Research and Development)