PM24

PSYMATE bij GGNet – Een eerste evaluatie van een nieuwe een veelbelovende vorm van psychodiagnostiek in de klinische praktijk

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Combinatie Intern-extern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Begeleiding: grotendeels individueel

Zelf data verzamelen? ja

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

In het voorjaar van 2015 gaat GGNet (https://ggnet.nl/) een pilot doen met een nieuw diagnostisch instrument: de psy-mate. Het gaat om een mobiele applicatie – soort smartphone - waarbij cliënten gedurende een week tien keer per dag een aantal vragen invullen over mogelijke symptomen en andere zelfrapportage-gegevens. Deze inzet van experience sampling methoden is een zeer nieuwe vorm van dimensionele, persoonlijke en contextuele diagnostiek.

Het is de bedoeling dat hulpverleners in het voorjaar van 2015 de psy-mate met cliënten gaan uitproberen. Er is de mogelijkheid om een eerste procesevaluatie van deze vorm van diagnostiek te doen. Als student ga je 5 – 8 interviews houden met ofwel cliënten ofwel de hulpverleners. Tevens is het de bedoeling om 1 of 2 casussen systematisch te beschrijven.

Wie zoeken we? Studenten met goede gespreks- en interviewvaardigheden die zelfstandig een onderzoek kunnen uitvoeren. Goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste. Denk eraan dat je gedurende je thesis meerdere keren naar GGNet moet kunnen afreizen voor het doen van interviews en intern overleg. De opdracht kan daarom lastig of niet te combineren zijn met een gelijktijdige intensieve stage op een andere locatie. Weeg dat af voordat je je keuze maakt.

Begeleider: Sanne Lamers, Hester Trompetter en Otto Dellemann