PM22

Psychopathologie en gezondheidsgedrag

Type opdracht: Master

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond:

Vaak wordt gesteld dat geestelijke gezondheid van invloed is op gezondheid, fysiek functioneren zelfs mortaliteit. Een van de processen die daarbij mogelijk een rol speelt, is dat mensen die meer symptomen van psychopathologie ervaren een ongezondere leefstijl hebben, bijvoorbeeld meer roken en drinken en minder bewegen. Hiernaar is echter nog niet veel onderzoek gedaan.

Onderzoeksvraag:

In hoeverre voorspellen symptomen van psychopathologie het gezondheidsgedrag over tijd?

Methoden:

Er zijn data verzameld in het LISS-panel, een representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat elke maand vragenlijsten invult. Eind 2007 is hierbij een vragenlijst over symptomen van psychopathologie, de BSI, op vier momenten met een interval van drie maanden. Eind 2007 is ook een eerste meting van verschillende soorten gezondheidsgedrag uitgevoerd. Op verschillende momenten daarna, met een interval van een jaar, is die meting met betrekking tot gezondheidsgedrag herhaald. Je gaat deze longitudinale data analyseren.

Wie zoeken we?

Een student met affiniteit met SPSS en kwantitatieve methoden.

Wat bieden we?

Meer info?:

Begeleider: Peter ten Klooster en Sanne Lamers

Extra