PM19

Vermoeidheidsklachten bij psychische stoornissen

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Aantal EC? 10 EC

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Bij chronische lichamelijke ziektes (zoals b.v. reumatische aandoeningen, longaandoeningen, Multiple Sclerose etc.) en kanker is bekend dat veel patiënten ernstige vermoeidheidsklachten rapporteren. Dit symptoom heeft grote impact op de kwaliteit van leven, op het vervullen van dagelijkse rollen en taken en ook op de levensplanning op de langere termijn van patiënten met chronische lichamelijke ziektes.

Minder duidelijk in beeld is bij welke psychische stoornissen ernstige vermoeidheid een belangrijk symptoom is. Je onderzoekt middels een literatuurstudie bij welke psychische stoornissen vermoeidheidsklachten een rol spelen, welke kennis over het ontstaan en in stand houden van ernstige vermoeidheidsklachten beschikbaar is, of vermoeidheid tot de diagnosecriteria behoort en hoe/of de behandeling van vermoeidheidsklachten geïntegreerd wordt bij de psychotherapeutische en/of farmacologische behandeling.

Je doet een systematisch literatuuronderzoek naar vermoeidheidsklachten bij een stoornis of een groep van gerelateerde stoornissen. Denk hier bijvoorbeeld aan: schizofrenie, angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADD, verslaving of persoonlijkheidsstoornissen. Als andere psychische aandoeningen je interesse hebben kun je je ook daarop richten in je literatuuronderzoek.

Wie zoeken we? Studenten die literatuur zoeken, doorspitten en systematisch samenvatten interessant en uitdagend vinden

Begeleider: Dr. Christina Bode; c.bode@utwente.nl; Dr. Peter Meulenbeek; p.a.m.meulenbeek@utwente.nl