PM18

Welbevinden bij volwassenen met psychische stoornissen binnen GGNet

Type opdracht: Master

Max. aantal studenten mogelijk: 2

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

De laatste jaren is de positieve psychologie steeds meer in opkomst, en is er meer aandacht gekomen voor sterke kanten en mogelijkheden van mensen en naar de mate van geluk en welbevinden. Ook in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is deze verschuiving zichtbaar. Recent onderzoek heeft laten zien dat het belangrijk is om naast klachten ook welbevinden in kaart te brengen, omdat beide aspecten verschillende indicatoren zijn van de psychische gezondheid van mensen. Er is slechts een matige samenhang tussen psychische klachten en welbevinden. Dit onderzoek heeft echter plaatsgevonden in de algemene bevolking. In deze opdracht doe je onderzoek naar het welbevinden in relatie tot psychische klachten en stoornissen in een klinische populatie. De data hiervoor zijn verzameld binnen GGNet, waar sinds kort ook het welbevinden van patiënten sinds in kaart wordt gebracht, in aanvulling op psychische klachten en stoornissen.

Wie zoeken we? Een student met affiniteit voor positieve psychologie en psychopathologie

Begeleider:

Dr. Sanne Lamers (Universiteit Twente)

Drs. Katinka Franken (GGNet en Universiteit Twente)