PM13

REMINISCENTIE-GERELATEERDE FUNCTIES VAN TOEKOMSTVERBEELDING

Type opdracht: MA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (3 studenten)

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Mixed method (Kwalitatief en kwantitatief)

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van het Storylab van de Universiteit Twente. Het Storylab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie, gezondheid en technologie. Een van de onderzoeksonderwerpen is toekomstverbeelding (via verhalen). Als meetinstrument wordt daarbij gebruikt gemaakt van de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie over het onderzoek zie: http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Korte beschrijving van het onderzoek

Onderzoek in de positieve psychologie en de gezondheidspsychologie laat zien dat de wijze waarop mensen de toekomst verbeelden samenhangt met hun welbevinden. Zo is bijvoorbeeld bekend dat het verbeelden van concrete doelen positief samenhangt met welbevinden. Er is echter nog veel minder onderzoek gedaan naar de werkzame psychologische processen van toekomstverbeelding, zodat onduidelijk is waarom bepaalde vormen van toekomstverbeelding het welbevinden vergroten. Er is wel al veel onderzoek gedaan naar de werkzame psychologische processen die een rol spelen bij reminiscentie (het ophalen van herinneringen). Reminiscentie is verwant aan toekomstverbeelding, omdat beide functies van de menselijke geest gebruik maken van dezelfde temporele netwerken in de hersenen. Daarom is het aannemelijk dat soortgelijke processen een rol spelen bij reminiscentie als bij toekomstverbeelding. Om dit te onderzoeken is een analysemodel ontwikkeld om reminiscentieverwante processen op te sporen in brieven vanuit de toekomst. Dit model bevat deels dezelfde processen als bij reminiscentie een rol spelen en deels specifieke processen die alleen bij toekomstverbeelding aan de orde lijken te zijn. In deze opdracht ga je het ontwikkelde analysemodel toepassen op een reeds bestaande dataset. Daarbij werk je in de eerste fase van het onderzoek samen met 1 of meer medestudenten om het model optimaal te valideren en een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te realiseren. Daarna ga je met je eigen, in nader overleg te bepalen, onderzoeksvraag verder.

Startdatum: Februari 2014.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG mastercoördinator

Wie zoeken we?

Studenten met goed analytisch vermogen en een zorgvuldige werkwijze. Bereidheid om de eerste fase van het onderzoek met medestudenten te doen. Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject) is vereist.

Wat bieden we?

Een heleboel interessante brieven liggen klaar om geanalyseerd te worden.

De kans om bij te dragen aan vernieuwend onderzoek op het gebied van de psychologie van de verbeelding en de rol van tijd daarin.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools