PM11

SUBJECTIEVE TIJDSBELEVING IN TOEKOMSTVERBEELDING: ANALYSE VAN TIJDSHORIZON, TIJDSPERSPECTIEF EN SNELHEID

Type opdracht: MA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (3 studenten)

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Mixed method (Kwalitatief en kwantitatief)

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van het Storylab van de Universiteit Twente. Het Storylab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie, gezondheid en technologie. Een van de onderzoeksonderwerpen is toekomstverbeelding (via verhalen). Als meetinstrument wordt daarbij gebruikt gemaakt van de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie over het onderzoek zie: http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Korte beschrijving van het onderzoek

In de filosofie van Bergson en Ricoeur wordt onderscheid gemaakt tussen de objectieve en subjectieve tijdsbeleving. Objectieve tijd is kloktijd, lineaire tijd, tijd die objectief meetbaar is. Subjectieve tijd gaat om de individuele beleving van tijd. Terwijl 1 minuut objectief gezien altijd even lang duurt, kan dezelfde objectieve tijd voelen als heel lang (als we onze geliefde opwachten op het vliegveld) of juist als heel erg kort (time flies when you’re having fun). De psychiater Melges een interessant temporeel perspectief op psychopathologie ontwikkeld waarin subjectieve tijdsbeleving een belangrijk onderdeel is. Op basis van het werk van Bergson noemt Melges 3 aspecten van subjectieve tijdsbeleving (tijdshorizon, tijdsperspectief en snelheid) die samenhangen met psychopathologie. Iemand met depressie bijvoorbeeld zou de tijd als langzamer ervaren dan niet depressieve mensen. Er zijn aanwijzingen dat verschillen in subjectieve tijdsbeleving ook terugkomen in brieven vanuit de toekomst. In deze opdracht ga je een reeds bestaande dataset van toekomstbrieven analyseren aan de hand van een analysemodel waarin de 3 aspecten van subjectieve tijdsbeleving geoperationaliseerd zijn.

Startdatum: Februari 2014.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG mastercoördinator

Wie zoeken we?

Studenten met goed analytisch vermogen en een zorgvuldige werkwijze. Bereidheid om de eerste fase van het onderzoek met medestudenten te doen om een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bereiken (daarna werkt ieder individueel aan een eigen vraag verder die in onderling overleg wordt bepaald). Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject) is vereist.

Wat bieden we?

Een heleboel interessante brieven liggen klaar om geanalyseerd te worden.

De kans om bij te dragen aan vernieuwend onderzoek op het gebied van de psychologie van de verbeelding en de rol van tijd daarin.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools