PM09

Verhalen over herstel

Type opdracht (Ba/Ma): MA

In –of extern?: Intern, i.s.m. GGZ Broeders van Liefde, Antwerpen

Omvang (10 EC / 30 EC): 10EC

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: kwalitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Herstel van mensen met chronische psychiatrische aandoeningen omvat meer dan het verminderen van klachten. In deze opdracht ga je onderzoeken welke betekenis deze mensen zélf aan hun herstel hechten.

Onderzoeksvraag: Wat is de variatie aan persoonlijke betekenissen van het begrip herstel voor mensen met chronische psychiatrische problematiek?

Methode: Er zijn acht deelnemers geïnterviewd die deel nemen aan een project PhotoVoice, een methode die erop gericht is om door het maken van foto’s over het alledaagse leven bij te dragen aan het herstelproces. De interviews geven een breed beeld van de betekenis die gegeven wordt aan het begrip herstel

Wie zoeken we? We zijn op zoek naar studenten met affiniteit met kwalitatieve én kwantitatieve analyse.

Wat bieden we? De data zijn verzameld en moeten deels verwerkt en geanalyseerd worden. Het onderzoek geeft een uniek inkijkje in de wereld van mensen met chronische psychiatrische aandoeningen.

Meer info?: Tom Vansteenkiste, tom.vansteenkiste@gmail.com

Begeleider: Gerben Westerhof