PM08

Implementatie beeldbellen bij team psychose Almelo

Type opdracht (ma/ba): Ma

In– of extern?: extern

EC (10 of 30EC) In overleg

Hoeveel studenten mogelijk? 1 / 2

Zelf data verzamelen (ja/nee)? Ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Kwalitatief

 

Opdrachtbeschrijving:

 

Een van de teams psychose van Dimence (locatie Almelo) zal de komende tijd een organisatorische verandering doormaken en gaan werken volgens de FACT methodiek. In andere regio’s van Dimence is al ervaring opgedaan met beeldbellen met patiënten. Team psychose wil deze methodiek ook gaan inzetten voor de eigen patiënten en is benieuwd naar ervaringen en eventuele aandachtspunten. De verdere uitwerking van deze opdracht zal tot stand komen in overleg met de afdeling. Te verwachten valt dat een aantal patiënten en eventueel ook behandelaren geïnterviewd zullen worden met betrekking tot hun ervaringen met beeldbellen.

Deze opdracht biedt de kans om aanvullende praktijkervaring op te doen en een bijdrage te leveren aan de betere toepassing van e-health. De verwachting is dat beeldbellen in de komende jaren een steeds groter aandeel zal gaan vormen binnen de interactiemogelijkheden tussen behandelaar en patiënt.

Wie zoeken we?

Een student die;

-Goede contactuele vaardigheden heeft en affiniteit heeft met mensen met meer ernstige psychiatrische klachten.

-Goed kan afstemmen met diverse betrokkenen en in staat is rekening te houden met diverse partijen en tegelijk een eigen plan uit te werken.

Bedenk dat deze opdracht heel moeilijk / niet te combineren valt met een intensieve stageperiode bij een andere instelling.

Begeleider: 1e begeleider: ? 2e begeleider: ? V. van Bruggen (contactpersoon)