PM07

Chronische pijn in het dagelijks leven - een systematische review naar de inzet van experience sampling studies.

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Begeleiding: grotendeels individueel

Zelf data verzamelen? ja

Type onderzoek: systematische review, literatuurstudie

Opdrachtomschrijving:

Chronische pijn is een complex en moeilijk te behandelen probleem waarin psychologische factoren een centrale rol spelen. Hoewel veel bekend is over psychosociale kwetsbaarheden (bv. pijncatastroferen, negatieve emoties) die de pijn(belemmering) kunnen verergeren, is er de laatste decennia weinig aandacht besteedt aan mogelijke beschermende psychosociale factoren (bv positieve emoties, acceptatie) die de veerkracht en optimaal functioneren ondanks pijn van mensen met pijn kunnen vergroten. Een mogelijke oplossing om ons begrip van, en daarmee op de lange termijn ook de behandeling van, chronische pijn te vergroten is daarom meer onderzoek te doen naar deze beschermende factoren. Een tweede oplossing is beter in te zoomen op individuele pijnpatiënten en het functioneren van deze mensen binnen hun dagelijks leven.

Een onderzoeksmethode die hier goed bij aansluit is ‘Experience Sampling’, waarbij continue – dagelijks, of meerdere malen per dag – data wordt verzameld van mensen. Deze data kan bijvoorbeeld bestaan uit iemands locatie, sociale context, huidige situaties en gebeurtenissen, en zelfrapportages van factoren zoals pijnintensiteit, psychosociale factoren zoals positieve en negatieve emoties, pijninterferentie in het dagelijks leven, catastroferende gedachten enz. Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat experience sampling methoden – via papier dan wel via smartphones – wetenschappers en clinici hele andere inzichten kunnen geven dan gebruikelijke methoden waarbij grote groepen mensen vaak maar 1-2maal bevraagd worden. In de toekomst hopen we Experience sampling studies (ESS) via smartphones in te kunnen zetten om in realworld, realtime inzicht te krijgen in het functioneren van patiënten en hen direct feedback te kunnen geven op hun gedrag.

Een basale vraag is echter: In welke mate zijn Experience Sampling Studies en andere daily diary methoden toegepast in het onderzoeksgebied van chronische pijn? Specifieker: In welke mate zijn deze studies al toegepast om onze kennis over beschermende factoren bij pijn te vergroten? In deze systematische review ga je op zeer systematische wijze uitzoeken 1) in welke mate en op wat voor manieren ESS al zijn ingezet bij pijn en 2) wat deze studies voor inhoudelijke resultaten hebben laten zien over specifieke beschermende positieve factoren.

Tijdens dit proces doorloop je – deels in samenwerking met een tweede interbeoordelaar – alle stappen van het doen van een review, waaronder 1) afbakenen van specifieke zoektermen en concepten, 2) systematisch doorzoeken van grote wetenschappelijke databases 3) systematisch excluderen van artikelen die niet on-topic zijn en 4) het samenvatten van de gegevens uit de uiteindelijke set aan artikelen. Afhankelijk van 1e zoekresultaten wordt in overleg bovenstaande onderzoeksvraag verbreed of juist versmald.

Wie zoeken we? Studenten die zeer systematisch en nauwgezet kunnen werken. Je moet affiniteit hebben met het uitpluizen van wetenschappelijke literatuur. Affiniteit met experience sampling en chronische pijn is ook belangrijk. Je draagt bij aan lopend onderzoek.

Begeleider: 1e begeleider, Dr. Hester Trompetter. 2e begeleider wordt nader bekend