PM06

Post-hoc onderzoeksvragen voor het verklaren van eerder gevonden effecten van de online zelfhulp interventie ‘Leven met Pijn’

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 3

Begeleiding: grotendeels individueel

Zelf data verzamelen? nee

Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving: Tussen februari 2012 en maart 2013 is bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie een grootschalige effectstudie uitgevoerd naar de effecten van een online zelfhulpcursus op basis van Acceptance & Commitment Therapy. De cursus, genaamd Leven met Pijn, is aangeboden tussen februari en juni 2012. Aan deze studie namen 238 volwassen met chronische pijn uit de algemene Nederlandse populatie deel. In ACT worden inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën geïntegreerd. De nadruk ligt niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. ACT past erg goed bij de uitdagingen en kenmerken van de chronische pijnrevalidatie.

Om de effecten van de zelfhulpcursus te kunnen bekijken zijn deelnemers random verdeeld over 3 groepen. 82 deelnemers ontvingen de ACT-interventie, 79 deelnemers volgden een alternatieve cursus (Expressief Schrijven), en 77 deelnemers stond gedurende 6 maanden op een wachtlijst. Op verschillende momenten voorafgaand, tijdens en na de interventie zijn vragenlijsten afgenomen om een groot aantal proces- en uitkomstmaten te meten. Uit analyses bleek dat ACT effectief is tov beide andere controlegroepen.

De dataset van de RCT bevat een rijke hoeveelheid data. Enkele post-hoc onderzoeksvragen die meer licht kunnen werpen op de uitkomsten van de trial zijn nog onbeantwoord. Onder die vragen:

·

Er was geen hoofdeffect voor de MHC als maat voor welbevinden in deze trial, zowel op korte als lange termijn. Een effect hierop zou men op basis van theorie en eerdere uitkomsten van Voluit Leven wel verwachten. Is er voor een deel van de deelnemers wel vooruitgang op de MHC tov beide controlegroepen? Zijn er theoretisch onderbouwde moderatoren of werkingsmechanismen te onderkennen die dit verschil teweeg brengen?

·

Mensen die adherent waren bleken meer effect te ervaren (dose-response relatie). Kunnen we adherentie aan zowel ACT als Expressief Schrijven voorspellen uit baselinegegevens?

·

Op meerdere momenten gedurende en na de cursus is gevraagd of men mindfulness-oefeningen uitvoerde, en hoe vaak men dit deed. Is de uitvoering en investering in de oefeningen een werkingsmechanisme van de therapie op korte en lange termijn?

Je exploreert de dataset en komt tot een relevante en interessante onderzoeksvraag, bijvoorbeeld 1 van bovenstaande. Het is natuurlijk ook mogelijk een eigen onderzoeksvraag te formuleren.

Wie zoeken we? Studenten met interesse in chronische pijn en ACT. Studenten die affiniteit hebben met kwantitatieve datasets en werken in SPSS.

Meer info?: h.r.trompetter@utwente.nl of via het artikel Trompetter, H. R., Veehof, M., Bohlmeijer, E. T., & Schreurs, K. M. G. (2014).Web-based self-help intervention for chronic pain based on Acceptance &Commitment Therapy: A randomised controlled trial. Journal of Behavioral Medicine. Advance online publication. Doi: 10.1007/s10865-014-9579-0

Begeleider: 1e begeleider, Dr. Hester Trompetter. 2e begeleider wordt nader bekend