PM05

Dimence – Evaluatie van de ROM teruggavegesprekken

Type opdracht: Master

In –of extern?: Extern: Dimence, Deventer

Max. aantal studenten mogelijk: 1

Aantal EC: 10 of 30EC

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

In de GGZ wordt sinds een paar jaren gebruik gemaakt van het routinematig meten van de uitkomsten van therapie (ROM). Tot nu toe zijn deze gegevens vooral gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor het aanleggen van databanken die gebruikt kunnen worden om instellingen met elkaar te vergelijken (benchmarken). De toegevoegde waarde voor de therapeutische praktijk blijft hier nog vaak bij achter. Een van de redenen hiervoor lijkt te zijn dat het voor behandelaren lastig is om goed aan de patiënten uit te leggen wat de uitkomst is van een ROM meting. Op de afdeling angst en stemming in Deventer willen we de kwaliteit van deze teruggave gesprekken evalueren en verder ontwikkelen. In het kader van dit onderzoek bent u bij enkele teruggavegesprekken aanwezig en u registreert daarbij hoe het gesprek verlopen is (bijv. aan de hand van een video) en in hoeverre de patiënt tevreden is over de geboden informatie (bijv. door een kort interview of een vragenlijst). U doet vervolgens aanbevelingen aan de afdeling over het verder ontwikkelen van de teruggavegesprekken.

Wie zoeken we?

-Een student die bereid is een deel van het onderzoek op de behandelafdeling in Deventer te werken. Denk er aan dat deze opdracht erg lastig of niet te combineren is met een gelijktijdig lopende intensieve stage.

-Een zelfstandige en resultaatgerichte werkhouding en het vermogen om met diverse partijen goed af te stemmen.

Wat bieden we?

-Begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek in de praktijk.

Begeleider:

Nog nader te bepalen.

Contactpersoon Dimence / UT; Vincent van Bruggen

Begeleiding vanuit Dimence; Dhr. G. Williams, Klinisch psycholoog, teamleider zorg.