PM04

Betrouwbaarheid en validiteit van de World Assumptions Scale (WAS)

Type opdracht: Master

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Het meemaken van een traumatische gebeurtenis leidt er vaak toe dat de blik op de wereld verandert. Wie bijvoorbeeld slachtoffer werd van een roofoverval, kan vervolgens de wereld als een onveilige, bedreigende plaats zien en andere mensen als onbetrouwbaar en gewelddadig. Voor het onderzoek naar deze veranderde opvattingen wordt vaak gebruik gemaakt van de World Assumptions Scale (WAS). Deze lijst is tot op heden nog niet beschikbaar voor de Nederlands populatie. Recent is er een vertaling gemaakt door behandelcentrum Centrum 45 en deze lijst is bij verschillende populaties (psychotherapeuten, patiënten, studenten) afgenomen. Het is de bedoeling om de psychometrische kwaliteit van dit instrument te evalueren.

U start met het verzamelen van achtergrondinformatie over de WAS en onderzoeken waarin deze lijst eerder gebruikt is. Op basis hiervan formuleert u enkele onderzoeksvragen die u gaat beantwoorden in uw eigen onderzoek. U krijgt te beschikking over tenminste een, maar waarschijnlijk meerdere, datasets (SPSS). Deze datasets prepareert u (toekennen labels, berekenen (sub)schaal scores, code boek etc.), om vervolgens de voor uw onderzoek benodigde analyses uit te voeren. U houdt een logboek en een syntaxfile bij van uw analyse.

Wie zoeken we?

-Een student met vaardigheid in het gebruik van SPSS of de bereidheid om deze te verwerven.

Wat bieden we?

-De mogelijkheid gebruik te maken van een of meerdere datasets. Dit maakt dit onderzoek goed planbaar.

Begeleider: Nader te bepalen

2e begeleider: Vincent van Bruggen