PM02

Dimence: Focusgroep toepassing EMH

Type opdracht: Master

In –of extern?: Extern: standplaats: Dimence, Deventer

Max. aantal studenten mogelijk: 1

Aantal EC: 10 of 30EC

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Hoewel de ontwikkelingen binnen e-health heel snel gaan en er veel nieuwe applicaties beschikbaar zijn, blijkt de implementatie hiervan binnen de GGZ achter te blijven. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Binnen de regio Hanzestreek van Dimence willen we meer zicht krijgen op factoren die kunnen bijdragen aan een doorbraak in de implementatie van e-health. Hierbij willen we niet bij de kant van de aanbieders beginnen, maar juist bij die van de primaire gebruikers. Het is de bedoeling om in een of meerdere focusgroepen in gesprek te gaan met patiënten over ervaringen en verwachtingen met betrekking tot e-health; Welke (mogelijke) meerwaarde zien patiënten in de toepassing van e-health? Daarbij vatten we e-health op als een breed begrip, dus ook het gebruik van apps, serious gaming, beeldbellen, virtual reality therapy etc. Welke belemmeringen bestaan er mogelijk aan de kant van de patiënt en hoe kunnen deze worden weggenomen?

Wie zoeken we?

-Student met interesse in toepassing van EMH in de GGZ.

-Resultaatgericht. Zelfstandig kunnen werken en in staat om te overleggen met diverse partijen.

Denk er aan dat deze opdracht erg lastig of niet te combineren is met een gelijktijdig lopende intensieve stage. Je zult meerdere keren op (niet altijd zelf te kiezen dagdelen) af moeten kunnen reizen naar Dimence in Deventer.

Wat bieden we?

-Mogelijkheid om onderzoek te doen op een behandelafdeling.

-Een onderzoeksopdracht met een actueel en voor de praktijk heel relevant thema.

-Praktische ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek op de afdeling.

Begeleider: Nog niet bekend.

Aanspreekpersoon Dimence / UT; Vincent van Bruggen