PB18

VALIDATIE VAN FUTURE CONTINUITY SCALE

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief / Kwantitatief

Korte beschrijving van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan een groter onderzoeksprogramma gericht op het meten en bevorderen van toekomstverbeelding (zie voor meer informatie http://imagination-institute.org ). Toekomstverbeelding is een belangrijk proces van het menselijk cognitief functioneren dat positief voorspellend lijkt te zijn voor welbevinden en veerkracht (belangrijke uitkomstmaten in de gezondheids- en klinische psychologie) en voor veranderingsbereidheid en impulscontrole (belangrijke uitkomstmaten in de criminologie). Een veelgebruikte maat om te meten wat de afstand is tussen het huidige en toekomstige zelf is de future continuity scale. Dit is een relatief eenvoudige, visuele schaal die in internationaal onderzoek valide is gebleken, maar waar nog geen goede Nederlandstalige, gevalideerde variant van bestaat.

In deze opdracht ga je eerst een Nederlandstalige variant van de schaal ontwikkelen door een stapsgewijze methode bestaande uit onder andere het consulteren van experts (onderzoekers die de schaal al gebruiken). Vervolgens ga je het vertaalde instrument pretesten bij een kleine steekproef via bijvoorbeeld de Three-Step Test Interview (TSTI) methode. Dit is een specifieke methode van observeren en cognitief interviewen. Bij de steekproef neem je ook enkele andere relevante schalen af die bijvoorbeeld welbevinden, veerkracht en veranderingsbereidheid meten. Je maakt de validering compleet door te onderzoeken hoe (en of) de uitkomsten op deze maten logisch samenhangen met de future continuity scale.

Startdatum: Februari 2014.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG bachelorcoördinator

Wie zoeken we? Eén of twee enthousiaste studenten, die niet bang zijn om mensen uit te nodigen voor hun onderzoek en een bijdrage willen leveren aan lopend onderzoek. We zoeken student(en) die gestructureerd werken.

Meer info?: Peter ten Klooster

Begeleider: Peter ten Klooster en Sven Zebel