PB17

Trimbos-instituut: Een verkenning naar de toegankelijkheid en verbeterpunten van een online mental fitness interventie onder lager opgeleide groepen

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: Extern, maar standplaats Universiteit Twente (1e begeleider werkt ook op de UT)

Max. aantal studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief/ literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Psyfit.nl is een online zelfhulpcursus waarmee de mentale conditie wordt getraind. De cursus is gebaseerd op principes vanuit de positieve psychologie. In huisartsenpraktijken, die in het algemeen veel te maken hebben met patiënten met lichte psychische klachten, wordt Psyfit.nl als laagdrempelige interventie ingezet onder begeleiding van een praktijkondersteuner (POH-GGZ). De student zal een aanvullend onderzoek naar Psyfit doen onder mensen met een lager opleidingsniveau om te kijken waar mogelijke knelpunten en verbeterpunten in (het aanbieden van) de interventie zitten. In het onderzoek dat tot nu toe is gedaan blijkt de interventie minder goed aan te slaan bij deze groep (minder bereik en minder effect). Op basis van het onderzoek kunnen strategieën worden uitgedacht om de interventie aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken voor een lager opgeleide doelgroep.

Korte beschrijving van het onderzoek

·

Literatuur scan

·

Werving van een lager opgeleide groep volwassenen (6 – 10 mensen, mbo- niveau).

·

In individuele sessies/interviews de deelnemers aan de slag zetten met Psyfit.nl. Met behulp van de ‘think-aloud’ methode en prototypes kijken naar wat goed werkt, waar ze tegen aan lopen en wat er beter kan.

·

Co-creatie, deelnemers een nieuwe (globale) opzet/lijst van specs van Psyfit.nl laten maken.

Zie als voorbeeld wetenschappelijk artikel over de ontwikkeling van een e-interventie: http://www.biomedcentral.com/1472-6947/13/26

Het onderzoek is onderdeel van een door ZonMw gefinancierd project, dat het Trimbos-instituut uitvoert in samenwerking met de Universiteit Twente, het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Stadsmaatschap Utrecht en Mentalshare DIrect. Het Trimbos-instituut is het nationale kennisinstituut voor geestelijke gezondheid en verslaving, zie www.trimbos.nl.

 

Wie zoeken we?

Een student die het leuk vindt om aan de slag te gaan met een praktisch-gericht kwalitatief onderzoek waarvan de resultaten meteen gebruikt worden in de praktijk. Verder is een goede beheersing van de Nederlandse taal een vereiste en dient te student te beschikken over goede sociale en contactuele vaardigheden.

Wat bieden we?

Een praktisch-gericht kwalitatief onderzoek waarvan de resultaten meteen toegepast zullen worden in de praktijk.

Begeleider: Linda Bolier, 2e begeleider wordt nog nader bepaald.