PB14

Tactus Verslavingszorg: Hoe valide is de intakelijst voor verslaafde jongeren?

Type opdracht (Ba/Ma): Ba

In –of extern?: Extern (Tactus Verslavingszorg)

Omvang (10 EC / 30 EC): 15

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Een groot gedeelte van de Nederlandse jongeren gebruikt één of meerdere verslavende middelen. Het aantal jongeren dat vraagt om hulp bij een verslavingsprobleem stijgt en de individuele en maatschappelijke gevolgen van middelengebruik en verslaving bij jongeren zijn groot. Daarom is een effectieve en efficiënte verslavingsbehandeling voor jongeren van groot belang.

Om jongeren efficiënt toe te kunnen wijze aan de juiste zorg wordt voorafgaand aan de behandeling een uitgebreide vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst geeft onder andere aan of er aanwijzingen zijn dat nadere diagnostiek op het gebied van een aantal psychiatrische stoornissen (bv. ADHD) noodzakelijk is. Onduidelijk is vooralsnog hoe valide en betrouwbaar deze “aanwijzingen” zijn. Daarom wil Tactus Verslavingszorg graag weten bij hoeveel jongeren waarvoor deze aanwijzingen gevonden zijn, nadere diagnostiek ook heeft uitgewezen dat er inderdaad sprake is van een psychiatrische stoornis.

Op basis van een reeds bestaande dataset (n=600) selecteer je de cliënten waarbij sprake is van aanwijzingen voor verder diagnostiek. Van deze groep (of een selectie ervan) onderzoek je vervolgens de dossiers. Dit is een unieke kans om een kijkje achter de schermen te krijgen binnen de verslavingszorg en kennis op te doen van ervaringen en behandeling van jeugdige verslaafden.

Wie zoeken we?

·

De student is op de hoogte van verslavingsproblematiek bij jongeren of is bereid zich de materie eigen te maken.

·

De student is gemotiveerd om voor een externe organisatie een opdracht uit te voeren en heeft een actieve werkhouding en goede inzet.

·

De student is bereid om één dag per week op Tactus locatie (Deventer) aan de opdracht te werken.

Meer info?

Marloes Postel

Begeleider(s):

Dr Marloes Postel

Dr. Martine Fledderus (vanuit Tactus)