PB13

DIMENCE: Religie en levensovertuiging bij angst- en stemmingsklachten.

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 5

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Dimence is een grote GGZ instelling die voornamelijk binnen Overijssel actief is en onder andere vestigingen heeft in Zwolle, Deventer en Almelo. Binnen Dimence bestaat al enige jaren een kenniscentrum voor religie en levensbeschouwing in relatie tot psychiatrie (http://religieggz.dimence.nl/). Vanuit dit centrum is het initiatief genomen tot een longitudinaal onderzoek naar de verhouding tussen geloof / levensovertuiging en angst- en stemmingsklachten. Inmiddels zijn data verzameld bij een grote groep patiënten. In uw onderzoek krijgt u de mogelijkheid om een vraagstelling te formuleren die beantwoord kan worden met deze dataset. Tevens wordt van u verwacht dat u een bijdrage levert aan de dataverzameling voor een niet-klinische controlegroep. Hiervoor levert u ca. 40 respondenten aan, waarbij er afspraken worden gemaakt over spreiding in leeftijd, opleiding, religie / levensbeschouwing etc. Deze ca. 40 respondenten vullen in totaal drie keer de vragenlijsten in. Voor de eerste keer bent u verantwoordelijk, de twee volgende metingen (na drie en na zes maanden) worden verzorgd door het kenniscentrum zelf.

Wie zoeken we?

-Studenten met interesse in kwantitatief onderzoek op het vlak van geestelijke gezondheid en religie / levensbeschouwing.

-Inzet en creativiteit bij het werven van respondenten voor het onderzoek.

Wat bieden we?

-Een instructie door de onderzoekster van het kenniscentrum.

-Aan het begin van het onderzoek krijgt u al de beschikking over een dataset, zodat u direct kunt starten met analyses en het schrijven van uw these.

-Deelnemers aan het onderzoek krijgen eenmalig een vergoeding van 10 euro als dank voor hun inzet. Hiervoor is onderzoeksbudget gereserveerd.

Begeleider: nnb

Contactpersoon Dimence; Mw. Roanne Glas, MSc