PB11

Op Verhaal Komen online: Zijn de gemaakte opdrachten en de communicatie met de counselor gerelateerd aan de effecten en het afronden van de cursus?

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Begeleiding: In een groepje

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief en kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis is de aanwezigheid van lichte tot matige psychische klachten. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases. De Universiteit Twente heeft daarom de online cursus Op Verhaal Komen (OVK) ontwikkeld voor mensen met depressieklachten. De online variant van de cursus is nieuw en kan thuis in eigen tijd worden uitgevoerd.

OVK maakt gebruik van integratieve reminiscentie (life-review). Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie. Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) tot een afname van depressieve klachten en toename van welbevinden.

Korte beschrijving van het onderzoek

Afgelopen jaar is er door de Universiteit Twente een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek uitgevoerd, waarin werd onderzocht wat de effecten zijn van de online cursus. Hierin werden drie groepen met elkaar vergeleken:

1. De individuele online cursus met email begeleiding van een counselor

2. De online groepscursus met ondersteuning van lotgenoten in groepen van vier personen

3. Een wachtlijst controlegroep

In deze bachelor these ga je de inhoud van de gemaakte lessen en de communicatie tussen de counselor en de deelnemer onderzoeken in de individuele variant. Je kiest hierbij een eigen deelonderzoek. Je onderzoekt bijvoorbeeld of deelnemers die de cursus hebben afgerond verschillen van deelnemers die de cursus niet hebben afgerond in de gemaakte lessen en communicatie. Daarnaast kun je de inhoud van de gemaakte lessen en communicatie in samenhang brengen met de effecten van de cursus op depressieklachten en welbevinden.

Wie zoeken we?

Studenten met affiniteit voor kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

Begeleider:

Nog nader te bepalen (contactpersoon: Sanne Lamers)