PB10

Blended care in chronische pijnrevalidatie van Roessingh Revalidatiecentrum. Ervaringen van patiënten en behandelaars.

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 1-2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief en evt. kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

In het Roessingh revalidatiecentrum in Enschede worden jaarlijks zo’n 800 patiënten behandeld met chronische pijn en chronische vermoeidheidsklachten. Pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt en die niet of niet afdoende te behandelen is met biomedische behandelingen wordt chronisch genoemd. De kwaliteit van het leven van chronische pijnpatiënten is laag en psychische problematiek komt veel voor. Vaak zijn er geen afdoende biomedische oplossingen voor het pijnprobleem en zit er niets anders op dan met pijnklachten zo goed mogelijk te leven. Soms raken mensen die lijden aan pijn verstrikt in de pijnklachten en komen ze in een vicieuze cirkel terecht waardoor hun leven steeds kleiner lijkt te worden en pijn- en vermoeidheidsklachten toenemen. Wanneer patiënten hulp nodig hebben om hun leven in verschillende domeinen weer op de rails te krijgen, kunnen ze doorgestuurd worden naar een revalidatiecentrum, waar ze intensieve multidisciplinaire behandeling ontvangen

De vraag naar pijnrevalidatie is veel groter dan de behandelcapaciteit van Roessingh. Dit is een van de redenen dat Roessingh wil ehealth interventies wil implementeren bij patiënten met minder complexe psychosociale problematiek. Leven met pijn is ontwikkeld en op zijn effectiviteit onderzocht door de vakgroep PGT van UT. Conditiecoach (CoCo) is een programma dat vooral is gericht op verbetering van de fysieke conditie en dat is ontwikkeld door Roessingh Research & Development. Beide programma’s worden geïmplementeerd.

Het doel van deze opdracht is het inventariseren van de ervaringen van patiënten en behandelaars met deze nieuwe behandelvormen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de uitkomsten van de behandeling bij deze patiënten te vergelijken met die van deelnemers aan het reguliere face-to-face programma.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in chronische pijn, chronische pijnbehandelingen en e-health/telemedicine.

Begeleider UT:

Prof.dr. K. Schreurs