PB09

Wat maakt mensen gelukkig en hun leven betekenisvol? Een kwalitatief onderzoek naar geluk en een betekenisvol leven met de Eudaimonic and Hedonic Happiness Inventory

Type opdracht: Bachelor

Max. aantal studenten mogelijk: 4

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief en kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

In deze opdracht draag je bij aan een groot cross-nationaal onderzoek (zie Delle Fave et al., 2011). De opdracht vindt plaats binnen een breder project waarbij wetenschappers in diverse landen onderzoek doen naar twee vormen van geluk: hedonisch geluk, dat positieve gevoelens en levenstevredenheid omvat, en eudaimonisch geluk, dat daarentegen gericht is op optimaal functioneren en het leiden van een betekenisvol leven. In diverse landen zoals Australië, Kroatië, Duitsland en Zuid Afrika is data verzameld over deze twee vormen van geluk met behulp van de Eudaimonic and Hedonic Happiness Inventory. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat geluk en een betekenisvol leven met elkaar samenhangen, maar ook unieke componenten van welbevinden zijn. In dit onderzoek zijn aan Nederlands open vragen gesteld naar wat geluk en een betekenisvol leven voor hen betekent. In het internationale onderzoek is hiervoor een codeerschema opgesteld. In deze opdracht ga je de open vragen coderen aan de hand van dit codeerschema.

Binnen deze Nederlandse dataverzameling zijn diverse onderzoeksvragen mogelijk, waarin je de kwalitatieve coderingen kan combineren met diverse kwantitatieve vragenlijsten naar welbevinden en geluk.

Wie zoeken we? Studenten met affiniteit voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Begeleider: dr. Sanne Lamers