PB08

LEVENDIGHEID VAN TOEKOMSTVERBEELDING: ANALYSE VAN DE EPISODISCHE KWALITEIT VAN TOEKOMSTBRIEVEN

Type opdracht: BA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2 studenten)

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Mixed-method (kwalitatief en kwantitatief)

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van het Storylab van de Universiteit Twente. Het Storylab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie, gezondheid en technologie. Een van de onderzoeksonderwerpen is toekomstverbeelding (via verhalen). Als meetinstrument wordt daarbij gebruikt gemaakt van de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie over het onderzoek zie: http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Korte beschrijving van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan een groter onderzoeksprogramma gericht op het meten en bevorderen van verbeelding (zie voor meer informatie http://imagination-institute.org ). De brief vanuit de toekomst is een innovatieve, kwalitatieve maat om verbeelding te meten. Toekomstbrieven verschillen o.a. in de mate van levendigheid van de verbeelding. Levendigheid wordt beschouwd als een belangrijke indicator voor welbevinden, een voorwaarde voor empathie, en als indicator voor de capaciteit om de consequenties van het huidige gedrag (bijvoorbeeld crimineel gedrag) te overzien. De levendigheid van toekomstbrieven kan worden vastgesteld aan de hand van de verhouding tussen episodische en semantische informatie in de brieven. De mate waarin iemand episodisch kan verbeelden (gedetailleerd, specifiek) in plaats van semantisch (globaal, abstract) neemt vermoedelijk af bij hersenbeschadigingen, trauma’s en dementie.

In deze opdracht ga je aan de hand van een reeds ontwikkelde analysemethode een bestaande dataset coderen en zoeken naar patronen in de episodische en semantische toekomstverbeelding.

Startdatum: Februari 2014.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG bachelorcoördinator

Wie zoeken we?

Studenten met goed analytisch vermogen en een zorgvuldige werkwijze. Bereidheid om in tweetallen het eerste deel van de analyse te doen zodat een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kan worden behaald. Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject).

Wat bieden we?

Een heleboel interessante brieven liggen klaar om geanalyseerd te worden.

De kans om bij te dragen aan vernieuwend, fundamenteel onderzoek op het gebied van de psychologie van de verbeelding.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools