PB07

ORIGINALITEIT VAN TOEKOMSTVERBEELDING: ONTWIKKELING VAN EEN MAAT VOOR ‘NIEUWE’ TOEKOMSTVERBEELDING

Type opdracht: BA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2 a 4 studenten)

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Mixed-method (kwalitatief en kwantitatief)

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van het Storylab van de Universiteit Twente. Het Storylab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie, gezondheid en technologie. Een van de onderzoeksonderwerpen is toekomstverbeelding (via verhalen). Als meetinstrument wordt daarbij gebruikt gemaakt van de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie over het onderzoek zie: http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Korte beschrijving van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan een groter onderzoeksprogramma gericht op het meten en bevorderen van verbeelding (zie voor meer informatie http://imagination-institute.org ). De brief vanuit de toekomst is een innovatieve, kwalitatieve maat om verbeelding te meten. Toekomstbrieven verschillen o.a. in de mate van originaliteit van de verbeelding. Je voorstellen dat je morgenvroeg een cappuccino bij het ontbijt zult drinken zoals je iedere dag al doet is bijvoorbeeld minder origineel dan je voorstellen om je baan op te zeggen, je relatie te beeindigen en een wereldreis te gaan maken. In de praktijk is de grens tussen wel of niet origineel echter niet altijd makkelijk te trekken. Het is eerder een gradueel verschil. Daarnaast is het een verschil dat afhangt van de perceptie van een waarnemer. Wat voor de ene waarnemer als origineel overkomt, is voor de andere waarnemer bekende informatie. In deze opdracht ga je bestaande en nieuwe maten voor originaliteit ontwikkelen en toepassen. Zo verzamel je toekomstbrieven, je neemt de future continuity scale af en eventueel aanvullende interviews bij een nader te bepalen doelgroep (in overleg met de docent) en je ontwikkelt verschillende analysemethoden om ‘originaliteit’ te meten. Er kunnen meerdere studenten deelnemen aan deze opdracht, die samen de data verzamelen om zo een grotere steekproef te kunnen realiseren. Daarna gaan zij ieder met een eigen onderzoekvraag aan de slag die in onderling overleg wordt afgesproken (bijvoorbeeld ieder richt zich op een bepaald instrument, of op een bepaald segment van de steekproef, of werkt vanuit een ander theoretisch kader).

Startdatum: Februari 2014.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG bachelorcoördinator

Wie zoeken we?

Studenten die graag zelf data willen (leren) verzamelen en bereid zijn zich in te zetten om mensen te werven voor het onderzoek. Verder is een combinatie van creativiteit, zelfstandigheid en analytisch vermogen vereist, omdat het om een deels nog te ontwikkelen instrument gaat. Studenten die veel structuur en houvast nodig hebben, wordt afgeraden deze opdracht te kiezen. Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject).

Wat bieden we?

De kans om bij te dragen aan vernieuwend, fundamenteel onderzoek op het gebied van de psychologie van de verbeelding.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools