PB06

Ervaringen van fysiotherapeuten bij het begeleiden van de online zelfhulpinterventie Leven met pijn

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Tussen februari 2012 en maart 2013 is bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie een grootschalige effectstudie uitgevoerd naar de effecten van de online zelfhulpcursus Leven met pijn. De cursus is gebaseerd op Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Het programma blijkt effectief, zowel op aspecten van pijn als op psychisch functioneren en beperkingen.

We willen het programma nu gaan toepassen in 1ste lijns fysio- en oefentherapiepraktijken. De gedachte is dat mensen minder vastlopen in vermijding van pijnklachten wanneer ze al snel nadat de pijnklachten zijn ontstaan vaardigheden leren om met pijn toch waardevolle activiteiten te ondernemen. Fysio- en oefentherapeuten merken vaak op dat hun pijnpatiënten meer nodig hebben dan een louter fysieke aanpak, maar missen de programma’s die zijn gericht op gedragsverandering. Leven met pijn kan daarin voorzien. Als eerste stap willen we de ervaringen van gebruikers onderzoeken. Er is een groep van geïnteresseerde fysio-/oefentherapeuten die een korte training ontvangen. Daarna heeft iedere therapeut patiënten gevraagd het programma doorlopen. Hun ervaringen hebben we al geïnventariseerd. In deze masteropdracht ondervraag jij de fysio-/oefentherapeuten.

Wie zoeken we?

Studenten met affiniteit met kwalitatief onderzoek, uitmuntende beheersing van de Nederlandse taal en bereidheid zich te verdiepen in ACT.

Begeleider(s):

Prof. dr. Karlein Schreurs en (nader te bepalen)