PB05

DE BETEKENIS VAN TOEKOMSTIGE TECHNOLOGIE VOOR IDENTITEIT, HANDELINGSMOGELIJKHEDEN EN VEERKRACHT

Type opdracht: BA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2 a 4 studenten)

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Achtergrondinformatie

We leven in een samenleving waarin technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan. Door de ontwikkeling van internettoepassingen, mobiele applicaties, digitalisering, robots, en technologische zorginnovaties verandert de samenleving. Hoe veranderen deze ontwikkelingen het leven en de identiteit van mensen? De toegenomen hoeveelheid informatie en prikkels leidt volgens sommige onderzoekers tot i-disorders en toename van bestaande psychiatrische aandoeningen zoals ADHD en autisme. Andere onderzoekers benadrukken de mogelijkheden die de informatiesamenleving met zich meebrengt. Voor de psychologie brengt dit nieuwe vragen met zich mee. Hoe kunnen mensen omgaan met alle ontwikkelingen op een veerkrachtige en gezonde manier? Hoe kunnen mensen uitgedaagd worden om op een zinvolle manier na te denken over de toekomst die per definitie onbekend terrein is, maar met de huidige ontwikkelingen zelfs door experts steeds moeilijker te volgen en voorspellen valt.

Korte beschrijving van het onderzoek

In deze opdracht ga je brieven vanuit de toekomst verzamelen bij mensen van verschillende technologiegeneraties (jongeren die met internet en mobiele telefonie zijn opgegroeid hebben bijvoorbeeld een heel ander perspectief op technologie dan mensen die voor het internettijdperk volwassen werden). In de brieven stellen zij zich hun persoonlijke toekomst voor en hoe die door technologie verandert. Daarna ga je de betekenisverlening aan technologie en identiteit in de brieven kwalitatief analyseren aan de hand van deelvragen over bijvoorbeeld 1) welke technologische ontwikkelingen beschrijven mensen? 2) hoe waarderen zij die ontwikkelingen, als positief, negatief of neutraal bijvoorbeeld, 3) op welke veranderingen in hun identiteit anticiperen zij? 4) op welke manieren gaan zij om met de toekomstige technologie? Zijn sommige manieren veerkrachtiger dan andere?

Je verzamelt de data samen met mede-studenten zodat een grotere steekproef gerealiseerd kan worden. Daarna gaat iedere student met een eigen onderzoeksvraag aan de slag. Deze wordt in onderling overleg bepaald waarbij het inbrengen van eigen ideeen over mogelijke theoretische kaders wordt aangemoedigd.

Startdatum: Februari 2014.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG bachelorcoördinator

Wie zoeken we?

Studenten die graag zelf data willen (leren) verzamelen en bereid zijn zich (zelfstandig) in te zetten om mensen te werven voor het onderzoek. Eigen inbreng om het onderzoeksdesign te optimaliseren wordt op prijs gesteld. Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject) is vereist.

Wat bieden we?

De kans om bij te dragen aan vernieuwend onderzoek op het gebied van het onderzoeksprogramma van de faculteit (technology4people) vanuit het perspectief van de narratieve psychologie.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools