PB04

EMOTIONELE DISCLOSURE IN GROEPSGEWIJZE NARRATIEVE TOEKOMSTVERBEELDING

Type opdracht: BA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2 studenten)

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief (discourse analyse of sequential analysis)

Achtergrondinformatie

We leven in een samenleving waarin het delen van persoonlijke verhalen en getuigenissen in populaire media (op twitter, faceboek en in televisie) aan de orde van de dag is. Sommige onderzoekers spreken zelfs van een narcistische cultuur, waarin het ego steeds meer ruimte krijgt in de publieke ruimte. Maar hoe persoonlijk is eigenlijk de informatie die we delen via de media? Vervangt deze manier om onszelf te laten zien, onszelf bekend te maken de dagelijkse, in vivo interacties? Welke behoeften spelen daarbij een rol en worden die daadwerkelijk vervuld? En hoe verandert deze gemedieerde vorm van openheid geven onze relaties en onze identiteit? Opvallend in deze context van media exposure zijn de ervaringen van studenten psychologie wanneer hen wordt gevraagd om zichzelf bloot te geven aan medestudenten via een zelf gekozen, gewenste en geconstrueerde identiteit. Die ervaring omvat zowel gevoelens van kwetsbaarheid en angst als gevoelens van trots, verbinding en (h)erkenning.

Voor meer informatie over het onderzoek zie: http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Korte beschrijving van het onderzoek

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van het Storylab van de Universiteit Twente. Het Storylab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie, gezondheid en technologie. Een van de onderzoeksonderwerpen is toekomstverbeelding (via verhalen). Als meetinstrument wordt daarbij gebruikt gemaakt van de brief vanuit de toekomst die zowel individueel als in groepen wordt afgenomen. In het kader van het vak narratieve psychologie van de universiteit Twente hebben studenten vrijwillig deelgenomen aan een onderzoek naar groepsgewijze toekomstverbeelding. Een eerste, exploratieve analyse van de transcripten van deze bijeenkomsten liet zien dat een centraal, heikel thema ging over jezelf blootgeven (“dat is wel erg persoonlijk”). In deze opdracht ga je dit thema diepgaander analyseren om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van emotionele openheid en geslotenheid gedurende de bijeenkomst in interactie met medestudenten en de begeleider. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de toekomstbrieven emotionele openheid stimuleren.

Startdatum: Februari 2014.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG bachelorcoördinator

Wie zoeken we?

Studenten met goed analytisch vermogen en het vermogen om zorgvuldig en ethisch verantwoord om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Studenten die veel structuur en houvast nodig hebben, wordt afgeraden deze complexe opdracht te kiezen. Bereidheid om zich te verdiepen in een geavanceerde vorm van kwalitatief procesonderzoek.

Wat bieden we?

Een interessante dataset ligt klaar om geanalyseerd te worden.

De kans om zich te bekwamen in diepgaand kwalitatief onderzoek.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools