PB03

Zelfdeterminatie en welbevinden in de ouderenzorg

Type opdracht (Ba/Ma): BA

In –of extern?: Intern, i.s.m. Zorggroep Sint Maarten

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: De ouderenzorg is volop in beweging. Steeds meer komt naast het bieden van goede zorg ook aandacht voor kwaliteit van leven en welbevinden van bewoners. Zorggroep Sint Maarten werkt vanuit de visie ‘deel je leven’ aan een cultuuromslag naar een gemeenschap waarin betrokkenheid, talenten, eigenheid en welbevinden centraal staan. Dit wordt vanuit de UT ondersteund met een promotie-onderzoek dat gebaseerd is op de positieve psychologie en in het bijzonder de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat de vervulling van psychologische basisbehoeften (autonomie, verbondenheid, competentie) bijdraagt aan het ervaren van welbevinden.

Onderzoeksvraag: De centrale onderzoeksvraag is of er een relatie is tussen de vervulling van psychologische basisbehoeften en het welbevinden. In overleg met de thesebegeleiders stelt elke student een eigen specifieke onderzoeksvraag op.

Methoden: Op vier locaties worden bij ongeveer 120 ouderen vanaf maart 2015 om de paar maanden vragenlijsten afgenomen. Het gaat om ouderen die vanwege somatische klachten zorg nodig hebben. Elke student draagt bij aan deze dataverzameling, maar kan over de grotere dataset beschikken voor de bachelorthese. De vragenlijst bevat instrumenten over de ervaren mate van autonomie, verbondenheid en competentie vanuit de zelfdeterminatietheorie. Daarnaast bevat de vragenlijst instrumenten over de ervaren mate van welbevinden. Tot slot worden er vragen gesteld over de achtergrond en de fysieke gesteldheid van de deelnemers.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar studenten met affiniteit met ouderen, die goed in staat zijn om op een betrouwbare manier vragenlijsten af te nemen en te verwerken. Affiniteit met kwantitatieve methoden en SPSS is van belang.

Begeleider: Prof. Dr. Gerben Westerhof & Noortje Kloos, MSc.