PB02

THEORETISCHE ONDERBOUWING RESPONDENT EFFECT PROJECT BEAUTY ONDERZOEK

Type opdracht: BA

In –of extern?: Extern

Zelf data verzamelen? Ja

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: kwalitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Project Beauty is een toegepast kunstproject dat bestaat uit een online survey.

De kernvragen in deze survey zijn:

- Wat ervaren respondenten als ‘schoonheid’?

- Hoe waarderen zij het fenomeen?

Het project is inmiddels op representatieve basis in drie landen uitgevoerd: Nederland, United Kingdom en Ierland. In totaal hebben ruim 3000 mensen de vragenlijst ingevuld.

Het project levert als geheel zeer boeiende resultaten op, maar los hiervan blijkt het proces van het invullen van de vragenlijst ook een bijzonder effect te hebben. Op de open slotvraag reageren veel mensen spontaan dat zij het dit invullen als ‘leerzaam’, ‘boeiend’, ‘verrassend’ etc. hebben ervaren. De vragen in het onderzoek blijken bij een groot deel van de respondenten ‘een snaar te raken’.

De centrale vraag in deze opdracht is:

-

Wat maakt dat deze vragenlijst door veel respondenten zo positief wordt beleefd?

-

Welke theoretische verklaring(en) zijn hiervoor beschikbaar?

Je gaat werken met de Three Step Test Interview, een ‘think aloud’ methode, waarbij je mensen volgt tijdens het invullen van de vragenlijst.

Wie zoeken we?

-

De student heeft belangstelling voor het vakgebied van de positieve psychologie of is bereid zich de materie eigen te maken;

-

De student heeft belangstelling voor het vakgebied van de semantiek en in het bijzonder de connotatieve en affectieve betekenis van woorden;

-

De student heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;

-

De student is enthousiast en beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden;

-

De student beschikt over vaardigheden op het gebied van kwalitatief onderzoek, met name op het gebied van het afnemen van individuele mondelinge interviews en het verwerken en rapporteren van de bevindingen .