GM11

Stichting Q-support:

Heeft dit beweegprogramma effect op patiënten met chronische Q-koorts en Q-koorts fatigue syndrom (QVS)?

Type opdracht: Bachelor/Master

In –of extern: beide

Standplaats: thuis, Universiteit of Den Bosch

Max. aantal studenten mogelijk: 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief/ kwantitatief

Opdrachtomschrijving: Tussen 2007-2011 is Nederland getroffen geweest door de grootste Q-koorts epidemie ooit (2-3% bevolking). Het epi-centrum lag in Noord-Brabant. De stichting Q-support adviseert en begeleidt patiënten met chronische Q-koorts en met het Q-koorts vermoeidheidssyndroom (QVS), en initieert bovendien onderzoek daarnaar. Na een acute Q-koortsinfectie ontwikkelt ruim 20% van de mensen langdurig klachten van vermoeidheid. Als deze moeheid langer dan 6 mndn blijft bestaan en er geen andere verklaring voor is, noemen we dit QVS. QVS gaat gepaard met een hoge ziektelast, beperkingen in het dagelijks leven en langdurig werkverzuim. Patiënten ervaren vaak ook andere, sociale en psychosomatische, klachten. Slechts een klein aantal mensen krijgt chronische Q-koorts (aantoonbaar na bloedonderzoek). Ook zij kunnen toch nog langdurige klachten ervaren, zoals vermoeidheid, zweten, spierpijnen en slecht slapen.

Bewegen is goed voor lichaam en geest, bij zowel gezonde als zieke mensen. Een fysiotherapeut heeft een beweegprogramma (13 weken) ontwikkeld voor genoemde patiëntenpopulatie met als doelen; kwaliteit van leven verbeteren, beweegmotivatie versterken en andere lichamelijke/psychosociale verbeteringen teweegbrengen. Sinds dec. 2014 stromen mensen in. Tijdens de intake-procedure worden kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld die als baseline meting zijn te beschouwen. Direct na afloop en twee weken daarna worden eveneens gegevens verzameld. Dit onderzoek betreft in de eerste instantie de vraag of dit beweegprogramma de beoogde effecten heeft op de Q-koorts patiënten die deelnemen. Beschikbare data moeten worden geordend en geschikt gemaakt worden voor een voor- en nameting onderzoeksdesign, voor analyse en voor interpretatie. Aan een aantal patiënten, en andere betrokkenen, zullen interviews worden afgenomen. Rapportage van resultaten.

Wie zoeken we? Enthousiaste studenten die belangstelling hebben voor de preventie, bestrijding en behandeling van infectieziekten (zoönosen) en de steeds belangrijker wordende rol van sociale wetenschappen daarbij. Je kan thuis of op de Universiteit werken. Bereid om zo nu en dan naar Den Bosch af te reizen.

Wat bieden we? De stichting Q-support biedt een interessante werkomgeving; wetenschappelijke begeleiding bij een maatschappelijk relevant en actueel onderzoek dat in de praktijk van kwaliteitsverbetering gebruikt zal worden; en uiteraard een passende (stage)vergoeding van 150 euro/per maand.

Meer info? Dr Hans C Ossebaard (Q-Support; Universiteit Twente) hcossebaard@gmail.com

Begeleider: Wordt nog bepaald. Neem contact met de afstudeercoördinator

c.h.c.drossaert@utwente.nl

Extra

-

http://www.q-support.nu/

-

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Q/Q_koorts

-

Van Loenhout (2015) The long-term health status of Q fever patients: the Dutch experience. Thesis. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen

GP Master opdracht