GB10

Determinanten van therapietrouw met inhalatiemedicatie bij COPD patiënten (Medisch Spectrum Twente, onderzoeksbureau Longgeneeskunde)

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: standplaats: MST, onderzoeksbureau Longgeneeskunde

Max. aantal studenten mogelijk: 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Binnen de longafdeling van Medisch Spectrum Twente wordt er reeds jaren onderzoek gedaan bij COPD patienten. Hiervoor is onder andere in 2005 een COPD cohort gestart met 795 COPD patiënten waar primair naar mortaliteit en inflammatie wordt gekeken. Ook therapietrouw is een belangrijk onderzoeksgebied in het cohort. Hiervoor is een promovendus aangesteld en zij kijkt naar onder andere het effect van medicatie en inhalatiedevices op therapietrouw en de medische gevolgen van therapietrouw. Deze therapietrouw wordt vastgesteld met behulp van apotheekgegevens met een follow up van 3 jaar en wordt ingedeeld in optimaal, sub-optimaal, onder- en overgebruik.

Therapietrouw is een belangrijk thema bij zelfmanagement van een chronisch lichamelijke ziekte als COPD.

In dit project achterhaal je de persoonlijke determinanten die samenhangen met optimaal medicatiegebruik, maar ook met over- en ondergebruik van inhalatiemedicatie. Om de motieven en omstandigheden voor optimaal en niet optimaal gebruik vanuit de perspectief van de patient te onderzoeken, zullen diepteinterviews met patienten worden gevoerd.

In het huidige project kunnen 2 studenten hun Bachelor these schrijven. Per therapietrouwcategorie (overgebruik, ondergebruik en optimaal gebruik) zullen er minimaal 5 interviews worden afgenomen.

Wat wordt er van de student verwacht:

Je werkt samen in een multidisciplinair team.

Je verdiept je kennis over medication adherence, COPD, COPD medicatie, je ontwerpt een interviewschema voor semi-gestructureerde interviews , werft de interviewdeelnemers met behulp van het onderzoeksbureau, neemt de interviews bij patienten thuis af, transcribeert en analyseert de kwalitatieve data en rapporteert je bevindingen in een Bachelor these.

Wie zoeken we? 2 studenten die bereid zijn om diepteinterviews af te nemen bij de patienten thuis.

Wat bieden we? Uitvoeren van onderzoek met, en begeleiding door, een multidisciplinair team van longartsen, epidemiologen, ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers.

Meer info?: mw. Dr. M. Brusse M.Brusse-Keizer@mst.nl tel: 053-4877410

Mw. K. Koehorst, k.terhuurne@mst.nl tel: 053-4873013 (alleen dinsdag aanwezig)

Begeleider: Dr C. Bode (UT) en K.Koehorst en Dr. M. Brusse (MST)

Referentie: Differences in adherence to common inhaled medications in COPD. K Koehorst-ter Huurne, K Movig, P van der Valk, J van der Palen, M Brusse-Keizer. COPD; accepted for publication, op te vragen bij de begeleiders van dit onderzoek.

Medisch Spectrum Twente logo