GB03

De invloed van Mijn GezondheidsPlatform op gezondheid, zelfmanagement, kosteneffectiviteit en andere factoren.

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen? nee

Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Mijn GezondheidsPlatform (MGP) is een online platform wat zich richt op zelfzorg en het zelf managen van gezondheid. MGP wordt, onder andere, ingezet bij eerstelijns zorggroepen voor patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma voor chronische zorg, zoals diabetes, astma of COPD. MGP is een programma waarmee patiënten en zorgverleners samenwerken. Het programma ondersteunt mensen bij zelfmanagement van chronische aandoeningen of verbetering van diens leefstijl. Onderdelen die terug te vinden zijn in MGP zijn: het zorg dossier, een individueel behandelplan, meetwaarden (zelf gemeten waarden, maar ook labwaarden), een veilige communicatie mogelijkheid met de zorgverlener, online coaching, en gepersonaliseerde informatie over gezondheid.

We willen meer inzicht krijgen in hoe Mijn GezondheidsPlatform wordt gebruikt, of MGP goed werkt en of het programma helpt om de zorg voor gezondheid te verbeteren. Ook willen we weten of een programma als MGP meehelpt de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. Om deze vragen te beantwoorden zijn de afgelopen tijd vragenlijsten afgenomen met een aantal verschillende onderwerpen. We willen nu graag weten of er een verschil is in het resultaat van deze vragenlijsten wanneer we de antwoorden van gebruikers en niet-gebruikers met elkaar vergelijken. De onderzoeksvraag voor deze opdracht luid dan ook: Is er een verschil tussen gebruikers van MGP en de niet-gebruikers wanneer we kijken naar de afgenomen vragenlijsten?

De onderzoeksvraag moet beantwoord worden door het verwerken en analyseren van de al afgenomen vragenlijsten.

Wie zoeken we?

Wat bieden we?

Meer info?: Annemarie Braakman

Begeleider: Annemarie Braakman l.m.a.braakman-jansen@utwente.nl

Extra:

Maker van Mijn GezondheidsPlatform: Medicinfo ( www.medicinfo.info )

Mijn GezondheidsPlatfrom: https://www.mijngezondheidsplatform.nl/FEMGP/001/Account/LogOn

(geïnteresseerden een mailtje sturen voor de inloggegevens)