Meten kwaliteit van leven bij COPD

Kwaliteit van leven bij mensen met de chronische aandoening COPD

Type opdracht: Ba / Ma (in overleg te bepalen)

In –of extern?: Intern- onderdeel promotie-onderzoek

Meerdere studenten mogelijk? Ja

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwalitatief/ kwantitatief/ literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’. Dat is een verzamelnaam voor aandoeningen van de longen en luchtwegen, die een voortdurende vernauwing van de luchtwegen veroorzaken.
De gevolgen variëren van kortademigheid tot volledige invaliditeit.
In Nederland heeft 2% van alle mensen COPD, vaak zijn dit oudere mensen. De ziekte wordt in veel gevallen veroorzaakt door jarenlang roken. COPD ontstaat geleidelijk en openbaart zich meestal pas na het 40ste levensjaar. Het is een geleidelijk proces, daarom zijn veel mensen die COPD hebben zich daar niet van bewust. COPD is niet te genezen, maar een gezonde leefwijze (stoppen met roken bijvoorbeeld), de juiste geneesmiddelen en behandeling/training gericht op coping kunnen de symptomen en hun impact op het dagelijks leven verlichten.

In COPD is kwaliteit van leven een belangrijke uitkomst. Dit wordt vaak gemeten met papieren vragenlijsten. Dit kost patiënten veel tijd en ze hebben vaak het gevoel dat veel vragen niet relevant zijn.

Het doel van dit onderzoek is een nieuw instrument te ontwikkelen (Computerized Adaptive Test; CAT) om kwaliteit van leven nauwkeuriger te kunnen meten bij deze patiëntengroep. Hierbij willen we rekening houden met de samenhang tussen verschillende domeinen van kwaliteit van leven, zodat scores nog nauwkeuriger geschat kunnen worden. Elk domein zal een eigen item bank hebben (verzameling van relevante vragen). Enkele item banken zijn al beschikbaar, maar er moet nog een ziekte-specifieke item bank worden ontworpen.

We zijn op zoek naar bachelor en masterstudenten die hun thesis over dit onderwerp zouden willen schrijven. Werkzaamheden zouden kunnen zijn:

-

Literatuur onderzoek over kwaliteit van leven bij patiënten met COPD

-

Uitvoeren van cognitieve interviews met patiënten en experts om te onderzoeken welke generieke en welke ziekte specifieke domeinen relevant zijn voor mensen met COPD

-

Uitvoeren van cognitieve interviews met patiënten en experts om te onderzoeken of items die in bestaande vragenlijsten zitten het construct “COPD-gerelateerde kwaliteit van leven” goed genoeg afdekken en goed te begrijpen zijn

-

Op basis van het literatuuronderzoek en de interviews aanbevelingen doen over domeinen/items

-

Bestaande itembanken invoeren in het computerprogramma Teleform zodat de vragenlijsten gescand kunnen worden. In een kleine pilot onderzoeken of patiënten in staat zijn de vragenlijsten in het Teleform-format in te vullen

-

Indien de student daarin geïnteresseerd is, kan hij/zij betrokken worden bij de statistische analyses van de item banken

Wie zoeken we?
Ba of masterstudenten

Wat bieden we?
Meedoen met lopend promotie-onderzoek

Meer info?:

Meer info over dit onderzoek je vragen bij Muirne Paap, m.c.s.paap@utwente.nl

Begeleider:

Wordt nog bepaald