GB16

Transfore: EMH in de forensische GGz praktijk: de VerlofHulp app

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: Extern: standplaats Transfore (?)

Max. aantal studenten mogelijk: 2

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving

Twee instellingen voor Forensische GGZ en een e-health aanbieder hebben samen een app ontwikkeld die patiënten ondersteunt tijdens hun verlof. De focus hierbij ligt niet alleen op risicomanagement (waar de laatste jaren mede als gevolg van politieke en maatschappelijke druk steeds meer aandacht voor is gekomen), maar ook op verlof als behandelinterventie, waarin je zaken kunt oefenen en leren.

Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 wordt er in vier instellingen voor forensische GGZ een pilot gedraaid met 39 patiënten en 28 behandelaren, die de app gaan gebruiken. Na afloop van de pilot dient deze geëvalueerd te worden. De focus ligt hierbij op “user experience” en “bijdrage aan het behandelproces”. De evaluatiecriteria voor de pilot zijn inmiddels opgesteld en vertaald in vragenlijsten die op basis van zelfrapportage bij behandelaren en patiënten zullen worden afgenomen. Daarnaast worden op dit moment diverse persoonskenmerken en (achtergrond)variabelen uitgevraagd bij beide groepen. Tot slot dienen ook de data die met de app worden verzameld te worden geanalyseerd.

De vragenlijsten zullen na afloop van de pilot afgenomen worden door de projectgroep, mogelijk kan de student daar ook een aandeel in hebben. De dataset met resultaten van de vragenlijsten wordt door de student geanalyseerd, waarbij de criteria en vraagstelling al voor een groot gedeelte vaststaan. Verder is het ook mogelijk om tussentijdse groepsevaluaties bij te wonen, dit is echter niet noodzakelijk.

Wie zoeken we?

Voor dit project zijn wij op zoek naar twee studenten. De studenten die wij zoeken:

·

Hebben affiniteit met eHealth

·

voelen zich aangesproken door het onderwerp en vinden het leuk om data te analyseren

·

hebben gemiddelde ervaring en bovengemiddelde affiniteit met het doen van statische analyses met behulp van SPSS

·

hebben een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

·

vinden het leuk om samen te werken in een team

·

zijn beschikbaar van ong. 1 januari tot en met 31 mei 2016

Meer info?

Ben of ken jij een student voor wie dit een interessante opdracht is of wil je meer weten? Neem dan contact op met;

Prof. dr. J van Gemert-Pijnen

Dr. Yvonne Bouman, Hoofd Onderzoek Transfore: 0570-60445 / y.bouman@transfore.nl

of

Dirk Dijkslag, Projectleider: 0570 – 604483 / d.dijkslag@transfore.nl

Begeleider

De externe begeleiding van de opdracht wordt verzorgd door dr. Yvonne Bouman, Hoofd Onderzoek Transfore.

Interne begeleiding (UT) door Prof. dr. J van Gemert-Pijnen, dr. A. Braakman.