GB09

Titel: Relatie tussen zelfmanagement (patiënt-activatie) en persoonlijkheid

Type opdracht: Bachelor
In –of extern?: Intern
Max. aantal studenten mogelijk: 1 of 2
Zelf data verzamelen? Nee
Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving:
Mijn GezondheidsPlatform (MGP) is een online platform wat zich richt op zelfzorg en het zelf managen van gezondheid. MGP wordt, onder andere, ingezet bij eerstelijns zorggroepen voor patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma voor chronische zorg, zoals diabetes, astma of COPD. MGP is een programma waarmee patiënten en zorgverleners samenwerken. Het programma ondersteunt mensen bij zelfmanagement van chronische aandoeningen of verbetering van diens leefstijl. Onderdelen die terug te vinden zijn in MGP zijn: het zorgdossier, een individueel behandelplan, meetwaarden (zelf gemeten waarden, maar ook labwaarden), communicatie mogelijkheid met de zorgverlener, online coaching, en gepersonaliseerde informatie over gezondheid.

We willen meer inzicht krijgen in hoe Mijn GezondheidsPlatform wordt gebruikt, of MGP goed werkt en of het programma helpt om de zorg voor gezondheid te verbeteren. Om deze vragen te beantwoorden zijn het afgelopen jaar vragenlijsten afgenomen met een aantal verschillende onderwerpen. Eén van de vragenlijsten die is afgenomen zegt iets over de persoonlijkheid, een andere meet de zelfmanagementvaardigheden van de deelnemers. Zelfmanagement hebben we gemeten met PAM13, ofwel patient activation. Daarin meten we de kennis, vaardigheid en vertrouwen van patiënt in management van eigen gezondheid. De mate van patient activatie is gerelateerd aan sociaal-demografische kenmerken. De PAM-score toont een samenhang met demografische kenmerken: ouderen, mensen met een lage opleiding, uit een lagere sociale klasse, met meerdere beperkingen en aandoeningen, en een slechtere gezondheid blijken minder in staat tot zelfmanagement. We willen graag weten in hoeverre patiënt activatie ofwel zelfmanagement gerelateerd is aan de persoonlijkheid (volgens de Big Five karaktertrekken).

In deze bachelor opdracht ga je daarom aan de gang met de afgenomen zelfmanagement vragenlijsten en persoonlijkheid vragenlijst. Je gaat deze vragenlijsten uitwerken en analyseren. Vervolgens ga je kijken of je een relatie kan vinden tussen de uitkomsten uit de zelfmanagementvragenlijsten en de persoonlijkheid vragenlijst.

Onderzoeksvraag: Is er een relatie tussen de persoonlijkheid score en de gerapporteerde zelfmanagement vaardigheden?

Wie zoeken we? Een student die het leuk vind om in vragenlijst data te duiken, gestructureerd werkt en een bijdrage willen leveren aan lopend (promotie) onderzoek. De data van de vragenlijsten wordt aangeleverd in Excel format.

Meer info?: Saskia Akkersdijk s.m.akkersdijk@utwente.nl /Annemarie Braakman l.m.a.braakman-jansen@utwente.nl

Begeleider: Saskia Akkersdijk s.m.akkersdijk@utwente.nl /Annemarie Braakman l.m.a.braakman-jansen@utwente.nl

Extra:
Maker van Mijn GezondheidsPlatform: Medicinfo ( www.medicinfo.info )
Mijn GezondheidsPlatfrom: https://www.mijngezondheidsplatform.nl/FEMGP/001/Account/LogOn
(geïnteresseerden een mailtje sturen voor de inloggegevens)
PAM 13: http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-minder-zelfmanagement-meer-zorggebruik.pdf