GB03

Titel: Analyse van lichamelijke activiteit bij gebruik van een gezondheidsplatform (MijnGezondheidsPlatform)

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 1 of 2

Zelf data verzamelen? nee

Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Mijn GezondheidsPlatform (MGP) is een online platform wat zich richt op zelfzorg en het zelf managen van gezondheid. MGP wordt, onder andere, ingezet bij eerstelijns zorggroepen voor patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma voor chronische zorg, zoals diabetes, astma of COPD. MGP is een programma waarmee patiënten en zorgverleners samenwerken. Het programma ondersteunt mensen bij zelfmanagement van chronische aandoeningen of verbetering van diens leefstijl. Onderdelen die terug te vinden zijn in MGP zijn: het zorgdossier, een individueel behandelplan, meetwaarden (zelf gemeten waarden, maar ook labwaarden), communicatie mogelijkheid met de zorgverlener, online coaching, en gepersonaliseerde informatie over gezondheid.

We willen meer inzicht krijgen in hoe Mijn GezondheidsPlatform wordt gebruikt, of MGP goed werkt en of het programma helpt om de zorg voor gezondheid te verbeteren. Om deze vragen te beantwoorden zijn het afgelopen jaar vragenlijsten afgenomen met een aantal verschillende onderwerpen. Eén van de vragenlijsten die is afgenomen meet de lichamelijke activiteit (IPAQ-SF) van de deelnemers. Deze vragenlijst is het afgelopen jaar elke twee keer afgenomen. We willen graag weten of er een verschil is in gemeten lichamelijk activiteit voor de twee meetmomenten. Ook willen we graag weten of er een verschil is tussen de gebruikers van MGP en de niet-gebruikers. Wanneer je een verschil vindt willen we graag weten of je dit kan relateren aan persoonlijkheid van de deelnemers (Big 5).

In deze bacheloropdracht ga je daarom aan de gang met de afgenomen vragenlijsten. Je gaat deze vragenlijsten uitwerken en analyseren. De uitkomsten hiervan ga je vergelijken met elkaar voor de verschillende meetmomenten waarop de vragenlijst is afgenomen en tussen de verschillende groepen.


Onderzoeksvraag: Is er een verbetering in lichamelijke activiteit voor de twee groepen? En is er een verschil tussen de twee groepen? Kan een eventueel gevonden verschil gerelateerd worden aan de persoonlijkheid van de deelnemers?

Wie zoeken we? Een student die het leuk vind om in vragenlijst data te duiken, gestructureerd werkt en een bijdrage willen leveren aan lopend (promotie) onderzoek. De data van de vragenlijsten wordt aangeleverd in Excel format.

Meer info?: Saskia Akkersdijk s.m.akkersdijk@utwente.nl /Annemarie Braakman l.m.a.braakman-jansen@utwente.nl

Begeleider: Saskia Akkersdijk s.m.akkersdijk@utwente.nl /Annemarie Braakman l.m.a.braakman-jansen@utwente.nl

Extra:

Maker van Mijn GezondheidsPlatform: Medicinfo ( www.medicinfo.info )

Mijn GezondheidsPlatfrom: https://www.mijngezondheidsplatform.nl/FEMGP/001/Account/LogOn

(geïnteresseerden een mailtje sturen voor de inloggegevens)